Welkom bij Talentenschool Turnhout

Door technische problemen is het momenteel niet mogelijk lessentabellen te raadplegen op onze website, waarvoor onze excuses. Bij vragen kan u contact opnemen via e-mail.

Anders naar leerlingen kijken: daarom heten wij Talentenschool Turnhout. Wij willen vertrekken vanuit talenten, van wat leerlingen goed kunnen, waarvoor ze zich interesseren om zo te bouwen aan een pakket van vaardigheden en kennis dat ze later – in voortgezet onderwijs of in het beroepsleven – écht nodig hebben.

Onze leerkrachten, samen met de leerlingbegeleiding, kijken naar individuele leerlingen om ze te laten ontwikkelen; extra snel, voor wie anders onvoldoende uitgedaagd wordt of wat langzamer, voor wie het wel kan, maar iets meer tijd nodig heeft. We willen iedere leerling uitgedaagd en goed voorbereid naar de eindmeet brengen van het secundair onderwijs. Met een rugzak waar ze trots op zijn en die bruikbaar is in het verdere leven.

Om dit waar te maken, iedere dag, stellen we graag onze werking voor. In de eerste graad A-stroom en B-stroom krijgen de leerlingen niet enkel een brede basiskennis mee, maar kunnen ze ook kiezen uit talentmodules. Weten ze al waar hun talent ligt, dan kunnen ze zich heel doelgericht voorbereiden op de tweede graad, maar als ze nog zoeken en twijfelen kunnen ze proeven van alle vakken waaruit ze in de tweede graad kunnen kiezen. Voor zelfstandige leerlingen die een ontdekkende instelling hebben bieden we ‘Cognosco‘ aan: een eerste graad methodeonderwijs.

In onze hogere graden kiezen onze leerlingen tussen 7 departementen (ASO, TSO of BSO). Ligt hun talent in het creatieve, dan kiezen ze het beste een richting uit het grafische departement; is de leerling taalgevoelig, dan vindt hij vast zijn weg in het departement talen, … Op het talentenrapport zie je het persoonlijke traject van de leerling dat hij met zijn leerkracht en coach bespreekt.

Infobrochure aanvragen

Nieuwbouw in gebruik!

Vanaf 1 september 2016 werd onze nieuwbouw op Campus Boomgaard in gebruik genomen door onze leerlingen van de 1ste graad, hotel en verzorging.

talentenschool2016-342

STEM vanaf de 1ste graad

Talentenschool Turnhout wil leerlingen warm maken voor wetenschappelijke richtingen door hen uit te dagen met relevante problemen. Zo leren ze meer en zijn ze gemotiveerder! Kies in de talentenmodules voor STEM-modules en sluit in het derde jaar aan op ons  STEM-vak in onze richtingen wetenschappen (ASO), Latijn-wiskunde (ASO) en industriële wetenschappen (TSO).

We kiezen echt voor jouw talent

Bij ons is dit geen holle slogan: je leert jezelf kennen in onze talentmodules, groeigesprekken en door ons uniek talentenrapport.

Eigentijdse school!

Naast onze eerste graad methodeonderwijs Cognosco – waar leerlingen zelfsturend aan de slag gaan – kan je ook in de B-stroom met onderwijs op maat krijgen: ons ‘Flextra-traject geeft snelle leerlingen meer uitdaging en geeft ruimte aan wie wat meer tijd nodig heeft.