2de jaar A-stroom – Cognosco 2019-2020

Cognosco

talentenschool2016-251De richting Cognosco vind je in Talentenschool Turnhout terug in de eerste graad secundair onderwijs. Cognosco betekent ‘ik lees, ik (h)erken, ik onderzoek, ik leer kennen’. Cognosco start bij de leefwereld en interesses van het kind. De leerlingen kiezen hun eigen projecten, wat de betrokkenheid ten goede komt en een maximale leerwinst oplevert.

‘Wat je zelf ontdekt, onthoud je beter’, wordt er wel eens gezegd. Dit is Cognosco ten voeten uit. De eigen interesses en ervaringen als een open venster op de wereld. Op jouw wereld.

Leerlingen Cognosco kunnen kiezen voor optie Cognosco Latijn, Cognosco STEM of Cognosco Talent.

Vertrouwde coaches voor een vlotte overgang.

talentenschool2016-254Cognosco is een onderwijsmethode die gericht is op zelfgestuurd leren. Leerlingen worden voorbereid op een lerende, snel evoluerende en multidisciplinaire samenleving. Leerlingen leren hun eigen leerproces in handen nemen, ondersteund door een kernteam van leercoaches.

Alle vakken, volgens de leerplannen van het GO!, worden gebundeld tot het project talen en het project STEM. Per project is er één coach. De leerling en de coach dagen elkaar in originele projecten uit, samen op weg naar een tastbaar resultaat waarmee leerlingen trots naar buiten komen. Voorbeelden hiervan zijn het forum, het ontwerp van een eigen website, Engelse winkeltjes (postkantoor, bib, supermarkt …) creëren etc.

Zo behalen deze leerlingen zelfontdekkend alle eindtermen en is de overstap van basisschool naar secundair onderwijs vloeiend omdat slechts een beperkt aantal vertrouwde leerkrachten in een veilige klasomgeving de persoonlijke begeleiding verzorgen naar een brede basisvorming die alle verdere studierichtingen mogelijk maakt.

Cognosco bereidt leerlingen voor om in de 2de graad te kiezen voor een ASO- of TSO-richting.

Talent in beeld

Wil je Cognosco leren kennen van binnenuit? Dit schooljaar is Sophia onze ambassadeur! Zij vertelt in de blog ‘Talent in beeld’ over haar ervaringen binnen Cognosco. Sophia zit in het eerste jaar Cognosco Latijn en haar passie is schrijven!

Lessentabel 2de jaar Cognosco

Gemeenschappelijke VormingVrije Ruimte
Levensbeschouwing2Klasraad1
Lichamelijke Opvoeding2
Project Talen12 uurOptie Latijn4 uur
Nederlands5Latijn4
Frans3
Engels
2
Optie STEM2 uur
Geschiedenis2STEM
2
Project STEM11 uurEconomie2
Wiskunde4
Natuurwetenschappen2Optie Talent2 uur
STEM
2Talentmodules2
Aardrijkskunde1Keuze uit (4 keer per schooljaar):
STEM, Engels, sociaal, Frans OF economie
Techniek2Economie2
Project Creatief1 uur
Plastische Opvoeding1

Veel gestelde vragen (FAQ)

Wat is het verschil tussen Cognosco en het overige studieaanbod?

Onze Cognosco-leerlingen behalen op een kwaliteitsvolle manier de eindtermen, net zoals dit het geval is bij het overige studieaanbod in de A-stroom. Inhoudelijk wordt dan ook dezelfde leerstof gezien met aanvulling van verdiepende doelstellingen die de leerlingen en leerkrachten zelf kunnen aanbrengen. De manier waarop deze leerstof wordt gezien is wél anders. In Cognosco wordt beduidend minder gedoceerd. Dit betekent dat de leerkracht minder aan het woord is. De leerlingen gaan alleen of in groepjes zelfstandig op zoek naar antwoorden op vragen gerelateerd aan de leerstof. Dit verhoogt zowel de betrokkenheid, als de motivatie bij onze leerlingen. Ook de manier waarop onze leerlingen de leerstof verwerken is anders. Zo leggen onze leerlingen toetsen niet steeds op een klassieke manier af, maar moeten ze regelmatig op een creatieve manier tonen dat ze de leerstof onder de knie hebben (presentatie, poster …), leggen onze leerlingen regelmatig leerstof aan elkaar uit …

Verder zijn er nog enkele verschillen. Zo hebben de leerlingen van Cognosco minder leerkrachten en neemt een kernteam van coaches hen mee op pad in hun cognitieve en socio-emotionele ontwikkeling. De leerlingen blijven voor veel vakken in hun eigen klaslokaal, waar de leerlingen ook een bakje hebben om hun cursussen in achter te laten.

Cognosco heeft naast aandacht voor kennis, ook veel aandacht voor sociale, culturele en emotionele vaardigheden bij leerlingen. Zo bereiken we met Cognosco-leerlingen niet enkel op een kwaliteitsvolle manier de eindtermen, maar beschikken zij na de eerste graad over extra competenties die nodig zijn voor de uitdagingen van morgen zoals probleemoplossend denken, samenwerken …

Ook het forum, de driedaagse en de klasraad komen enkel in Cognosco voor.

Wat is het verschil tussen Cognosco Latijn, Cognosco STEM en Cognosco Talent?

Alle leerlingen Cognosco krijgen 31 u per week samen les. Daarnaast zijn er enkele lesuren anders ingevuld, afhankelijk van de studierichting die gekozen wordt. Bij Cognosco Latijn krijgen de leerlingen bovenop de 31 u nog 4 u Latijn. De leerlingen Cognosco Talent kiezen vier keer per jaar, voor acht weken, een talentmodule waarin ze kunnen proeven en ontdekken waarin ze sterk zijn. Deze krijgen ze 2 u per week. Indien leerlingen Cognosco STEM kiezen, liggen de talentmodules al vast: je krijgt dan vier uitdagende talentmodules STEM aangeboden, telkens van 2 u per week.

Waarom bestaat Cognosco enkel in de eerste graad en wat daarna?

Vanaf de tweede graad hebben we als school een zeer ruim studieaanbod. Elke studierichting heeft een andere vakkencombinatie, waardoor geen aparte Cognosco-richting wordt aangeboden.

Na het volgen van twee jaar Cognosco stromen onze leerlingen vlot door naar de tweede en derde graad ASO en eventueel TSO. De leerkrachten van de tweede en derde graad overleggen regelmatig met onze Cognosco-leerkrachten en nemen dan ook heel wat werkvormen uit Cognosco over.

Leerlingen die uit Cognosco komen staan ten opzichte van andere leerlingen vaak verder in zelfstandig werken, creatief denken en presentaties geven. Dit net omdat we inzetten op extra competenties zoals kritisch denken, creatief denken en communiceren.

Hoe verloopt de overgang van het tweede naar het derde jaar?

Oud-leerlingen van Cognosco ervaren de overgang vlot. Dit blijkt uit onze jaarlijkse leerlingenbevraging die we doen om onze onderwijskwaliteit te bewaken. De vlotte overgang komt doordat leerlingen de school, veel andere leerlingen en enkele leerkrachten al kennen. Hiernaast zet de school meer en meer in op activerende werkvormen en projectwerk, waardoor ook de leerkrachten tweede en derde graad hier meer mee vertrouwd zijn.

Wat is het voordeel van minder leerkrachten?

Ongeveer twee derde van de lesuren wordt door twee leerkrachten gegeven. De leerkracht STEM (wiskunde, aardrijkskunde, natuurwetenschappen en STEM) en de leerkracht talen (Nederlands, Engels en geschiedenis).

Doordat de leerkrachten veel in de klas komen, kennen ze de leerlingen beter. Zo kunnen ze beter inspelen op de sterktes en uitdagingen van de leerlingen. Er is ook een sterke vertrouwensband tussen leerling en leerkracht. Hierdoor is de overgang van de lagere school naar het middelbaar kleiner.

Is voorkennis nodig om voor Cognosco te kiezen?

Neen, alle leerlingen met een getuigschrift van de lagere school zijn welkom. Cognosco sluit qua methodieken aan bij het methodeonderwijs zoals bijvoorbeeld Freinet. Leerlingen uit het methodeonderwijs gaan dan ook heel wat didactische werkvormen herkennen, maar het is zeker niet nodig om methodeonderwijs gevolgd te hebben in de lagere school.

Wat is klasraad?

Een verschil tussen het overige studieaanbod en Cognosco is dat de leerlingen een vast lesuur klasraad per week hebben. Hier praten de leerlingen over zaken die goed en minder goed gaan. Zo leren ze problemen verwoorden en samen op zoek gaan naar oplossingen. Ook wordt tijdens klasraad tijd vrij gemaakt om het forum of de driedaagse voor te bereiden.

Hiernaast gaat er in het eerste jaar tijdens de klasraad extra aandacht uit naar leren leren. In het tweede jaar wordt samen gekeken naar studiemogelijkheden in het derde jaar.

Wat is het forum?

In januari en juni is er een forum. Leerlingen tonen tijdens het forum aan ouders, familie en vrienden wat ze het afgelopen half schooljaar geleerd hebben. Op een markt met kraampjes dagen de leerlingen de ouders uit in verschillende spelletjes, quizzen en leerrijke opdrachten.

Wat is de driedaagse?

Om de twee jaar gaan alle leerlingen van Cognosco op driedaagse. Dit is telkens tijdens de drie dagen voor de Paasvakantie. De locatie is telkens op een andere plaats in België. De leerlingen bereiden zelf de activiteiten voor.