Cognosco

Cognosco

talentenschool2016-251De richting Cognosco vind je in Talentenschool Turnhout terug in de eerste graad secundair onderwijs. Cognosco betekent ‘ik lees, ik (h)erken, ik onderzoek, ik leer kennen’. Cognosco start bij de leefwereld en interesses van het kind. De leerlingen kiezen hun eigen projecten, wat de betrokkenheid ten goede komt en een maximale leerwinst oplevert.

‘Wat je zelf ontdekt, onthoud je beter’, wordt er wel eens gezegd. Dit is Cognosco ten voeten uit. De eigen interesses en ervaringen als een open venster op de wereld. Op jouw wereld.

Leerlingen Cognosco kunnen kiezen voor optie Cognosco Latijn, Cognosco STEM of Cognosco Talent.

Drie vertrouwde coaches voor een vlotte overgang.

talentenschool2016-254Cognosco is een onderwijsmethode die gericht is op zelfgestuurd leren. Leerlingen worden voorbereid op een lerende, snel evoluerende en multidisciplinaire samenleving. Leerlingen leren hun eigen leerproces in handen nemen, ondersteund door hun drie leercoaches.

Alle vakken, volgens de leerplannen van het GO!, worden gebundeld tot het project talen, het project STEM en het project creatief. Per project is er één coach. De leerling en de coach dagen elkaar in originele projecten uit, samen op weg naar een tastbaar resultaat waarmee leerlingen trots naar buiten komen. Voorbeelden hiervan zijn het forum, het ontwerp van een eigen website, een Franse restaurantdag etc.

Zo behalen deze leerlingen zelfontdekkend alle eindtermen en is de overstap van basisschool naar secundair onderwijs vloeiend omdat slechts drie vertrouwde leerkrachten in een veilige klasomgeving de persoonlijke begeleiding verzorgen naar een brede basisvorming die alle verdere studierichtingen mogelijk maakt.

Cognosco bereidt leerlingen voor om in de 2de graad te kiezen voor een ASO- of TSO-richting.