Laptop in de klas

Laptop in de klas

Als school willen we onze leerlingen maximaal voorbereiden op de maatschappij van morgen. Door onze innovatieve aanpak hebben we niet enkel aandacht voor kennis, maar ook voor vaardigheden, attitudes en 21ste-eeuwse competenties.

Onze leerlingen bereiken hierdoor niet enkel op een kwaliteitsvolle manier de eindtermen, maar beschikken op het einde van hun schoolloopbaan op onze school over extra competenties die nodig zijn voor de uitdagingen van morgen. De nieuwe eindtermen besteden bovendien extra aandacht aan het bereiken van digitale competenties bij alle leerlingen.

Om ons pedagogische project verder te versterken en tegemoet te komen aan de maatschappelijke verwachtingen en nieuwe eindtermen is onze school sinds schooljaar 2019-2020 gestart met het project ‘laptop in de klas’.

Talentenschool Turnhout is niet blind voor de kosten die een schoolgaand kind met zich meebrengt. We vinden het als school onze verantwoordelijkheid om bewust om te gaan met kosten die we naar onze leerlingen doorrekenen en trachten deze ook zo beperkt mogelijk te houden, zonder in te boeten op het bereiken van de leerplandoelstellingen en het aanbieden van kwalitatief onderwijs voor iedereen.

We zijn er ons van bewust dat de aankoop van een laptop voor sommige ouders een verhoogde financiële drempel kan zijn. We gaan dan ook graag in gesprek met ouders waar nodig.

Elke leerling, afhankelijk van de studierichting, zal met dezelfde laptop werken. We bieden een stevig toestel aan dat geschikt is voor zakelijk gebruik. We werken hiervoor samen met Signpost (directe aankoop) en Leermiddel BVBA (huur). Deze bedrijven zullen instaan voor de verkoop, betaling, service en garantie.

Moest je toch reeds over een eigen laptop beschikken, bekijken we graag samen of dit toestel voldoet aan de vereisten en binnen de school gebruikt kan worden. Ook met ouders waarbij de aankoop financieel een drempel vormt, gaan we graag in gesprek.

In onze informatiebrochure vindt u de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen. Hiernaast voorzien we ook een handleiding bij de bestelling van de laptop (huur).

Wenst u meer informatie of heeft u bijkomende vragen? Neem gerust contact op met de school.