Economische wetenschappen

Lesroosters Economische wetenschappen

Lesroosters Economische wetenschappen

Economie met extra wiskunde (ASO) 2e graad

Lesrooster downloaden

Economie met extra wiskunde - ASO - 2e graad1e jaar2e jaar
Basisvorming
Levensbeschouwing22
Lichamelijke opvoeding22
Geschiedenis22
Nederlands44
Frans33
Engels33
Wiskunde44
Biologie11
Chemie11
Fysica11
Aardrijkskunde11
Specifiek gedeelte
AV Economie44
Vrije ruimte
Uitdieping wiskunde11
Onderzoeken met ICT11
Talentmodules22
Totaal3232

In de eerste talentmodule van het jaar is er aandacht voor persoonlijke groei. Veertien – en vijftienjarigen zijn bij uitstek op zoek naar zichzelf, naar hun plaats in de groep en op deze groepsdynamiek zetten we dan ook graag in. Dit legt de basis tot reflectie en weloverwogen keuze.

In de modules die volgen staan de 21ste eeuwse vaardigheden centraal. Leerlingen krijgen een module die zich richt op de rest van de wereld, op STEM, een module die inzet op talige vaardigheden etc.

Economie met extra talen (ASO) 2e graad

Lesrooster downloaden

Economie met extra talen - ASO - 2e graad1e jaar2e jaar
Basisvorming
Levensbeschouwing22
Lichamelijke opvoeding22
Geschiedenis22
Nederlands44
Frans33
Engels33
Wiskunde44
Biologie11
Chemie11
Fysica11
Aardrijkskunde11
Specifiek gedeelte
AV Economie44
Vrije ruimte
Uitdieping Frans-Engels11
Onderzoeken met ICT11
Talentmodules22
Totaal3232

In de eerste talentmodule van het jaar is er aandacht voor persoonlijke groei. Veertien – en vijftienjarigen zijn bij uitstek op zoek naar zichzelf, naar hun plaats in de groep en op deze groepsdynamiek zetten we dan ook graag in. Dit legt de basis tot reflectie en weloverwogen keuze.

In de modules die volgen staan de 21ste eeuwse vaardigheden centraal. Leerlingen krijgen een module die zich richt op de rest van de wereld, op STEM, een module die inzet op talige vaardigheden etc.

Economie-wiskunde (ASO) 3e graad

Lesrooster downloaden

Economie-wiskunde - ASO - 3e graad1e jaar2e jaar
Basisvorming
Levensbeschouwing22
Lichamelijke opvoeding22
Geschiedenis22
Nederlands44
Frans33
Engels22
Wiskunde77
Biologie11
Chemie11
Fysica11
Aardrijkskunde11
Specifiek gedeelte
Economie44
Vrije ruimte
Talentmodules22
Totaal3232

Leerlingen in de derde graad ASO krijgen in de eerste talentmodules een voorbereiding op hoger onderwijs: het verkennen van de studiekeuzes, het trainen van academische vaardigheden, zichzelf beter leren kennen in het kader van hogere studies, zich correct leren informeren enz.

Daarna krijgen ze per studierichting een traject dat we met input uit het hoger onderwijs hebben samengesteld: zowel wat leerstof en kennis betreft als vaardigheden en competenties.

De richting economie-wiskunde krijgt specifiek de talentmodules ‘Spaans’ en ‘mini-onderneming’. Via de mini-onderneming kunnen de leerlingen ook hun getuigschrift bedrijfsbeheer behalen.

Economie-moderne talen (ASO) 3e graad

Lesrooster downloaden

Economie-moderne talen - ASO - 3e graad1e jaar2e jaar
Basisvorming
Levensbeschouwing22
Lichamelijke Opvoeding22
Geschiedenis22
Nederlands44
Frans33
Engels22
Wiskunde33
Natuurwetenschappen22
Aardrijkskunde11
Specifiek gedeelte
Economie44
Duits22
Uitdieping Frans-Engels22
Vrije ruimte
Literatuurstudie11
Talentmodules22
Totaal3232

Leerlingen in de derde graad ASO krijgen in de eerste talentmodules een voorbereiding op hoger onderwijs: het verkennen van de studiekeuzes, het trainen van academische vaardigheden, zichzelf beter leren kennen in het kader van hogere studies, zich correct leren informeren enz.

Daarna krijgen ze per studierichting een traject dat we met input uit het hoger onderwijs hebben samengesteld: zowel wat leerstof en kennis betreft als vaardigheden en competenties.

De richting economie-moderne talen krijgt specifiek de talentmodules ‘Spaans’ en ‘mini-onderneming’. Via de mini-onderneming kunnen de leerlingen ook hun getuigschrift bedrijfsbeheer behalen.

Handel (TSO) 2e graad

Lesrooster downloaden

Handel TSO 2e graad1e jaar2e jaar
Basisvorming
Levensbeschouwing22
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans33
Geschiedenis11
Lichamelijke Opvoeding22
Natuurwetenschappen11
Nederlands44
Wiskunde 44
Specifiek gedeelte
Dactylografie/Toegepaste informatica44
Kantoortechnieken11
Toegepaste economie77
Verkoop11
Talentmodules22
Totaal3535

In de eerste talentmodule van het jaar is er aandacht voor persoonlijke groei. Veertien – en vijftienjarigen zijn bij uitstek op zoek naar zichzelf, naar hun plaats in de groep en op deze groepsdynamiek zetten we dan ook graag in. Dit legt de basis tot reflectie en weloverwogen keuze.

In de modules die volgen staan de 21ste eeuwse vaardigheden centraal. Leerlingen krijgen een module die zich richt op de rest van de wereld, op STEM, een module die inzet op talige vaardigheden etc.

Boekhouden - Informatica (TSO) 3e graad

Lesrooster downloaden

Boekhouden-informatica TSO 3de graad1e jaar2e jaar
Basisvorming
Levensbeschouwing22
Aardrijkskunde/Natuurwetenschappen11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
Lichamelijke Opvoeding22
Nederlands33
Wiskunde44
Specifiek gedeelte
Economie-2
Stage boekhouding/Toegepaste informatica-2
Boekhouding54
Toegepaste economie63
Toegepaste informatica44
Talent22
Totaal3434

Leerlingen in de derde graad TSO krijgen in de eerste talentmodules een voorbereiding op hoger onderwijs: het verkennen van de studiekeuzes, het trainen van academische vaardigheden, zichzelf beter leren kennen in het kader van hogere studies, zich correct leren informeren enz.

Daarna krijgen ze per studierichting een traject dat we met input uit het hoger onderwijs hebben samengesteld: zowel wat leerstof en kennis betreft als vaardigheden en competenties.

De richting Boekhouden-informatica krijgt specifiek de talentmodule ‘Spaans’.

Kantoor (BSO) 2e graad

Lesrooster downloaden

Kantoor BSO 2e graad1e jaar2e jaar
Basisvorming
Levensbeschouwing22
Lichamelijke Opvoeding22
Project algemene vakken66
Specifiek gedeelte
Engels 22
Frans33
Nederlands33
Kantoortechnieken 55
Toegepaste economie66
Toegepaste informatica/dactylografie44
Totaal3333

Kantoor (BSO) 3e graad

Lesrooster downloaden

Kantoor BSO 3e graad1e jaar2e jaar
Basisvorming
Levensbeschouwing22
Lichamelijke Opvoeding22
Project algemene vakken44
Specifiek gedeelte
Engels 33
Frans33
Nederlands11
Stage kantoortechnieken 48
Boekhouding 22
Dactylografie/Toegepaste informatica43
Kantoortechnieken42
Toegepaste economie32
Toegepaste informatica22
Totaal3434

Logistiek (BSO) 7e jaar specialisatiejaar

Lesrooster downloaden

Specialisatiejaar Logistiek BSO 7e jaar3e jaar
Basisvorming
Levensbeschouwing2
Lichamelijke Opvoeding2
Engels2
Project algemene vakken6
Specifiek gedeelte
Toegepaste economie6
Stage toegepaste economie 14
Frans2
Mini-onderneming2
Totaal36