Hotel

Lesroosters Hotel

Lesroosters Hotel

Hotel - voeding (A-stroom) 2e jaar

Hotel - voeding - A-stroom - 2e jaar 
Basisvorming26u
Levensbeschouwing2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands5
Frans3
Engels2
Geschiedenis2
Aardrijkskunde1
Natuurwetenschappen2
Wiskunde4
Techniek2
Plastische opvoeding1
Specifiek gedeelte8u
Bakkerij - hotel - slagerij PV5
Bakkerij - hotel - slagerij TV3

Hotel - bakkerij - slagerij (B-stroom) 2e jaar

Hotel - bakkerij - slagerij - B-stroom - 2e jaar 
Basisvorming16u
Levensbeschouwing2
Lichamelijke opvoeding3
PAV (Nederlands, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde en natuurwetenschappen)8
Frans2
Plastische opvoeding1
Specifiek gedeelte18u
Theorie hotel-bakkerij-slagerij4
Praktijk hotel-bakkerij-slagerij14

Hotel (TSO) 2e graad

Lesrooster downloaden

Hotel - TSO - 2e graad1e jaar2e jaar
Basisvorming
Levensbeschouwing22
Aardrijkskunde11
Engels33
Frans33
Geschiedenis11
Lichamelijke opvoeding22
Natuurwetenschappen11
Nederlands44
Wiskunde33
Specifiek gedeelte
Praktijk Hotel88
Hotel44
Talentmodules22
Totaal3434

In de eerste talentmodule van het jaar is er aandacht voor persoonlijke groei. Veertien – en vijftienjarigen zijn bij uitstek op zoek naar zichzelf, naar hun plaats in de groep en op deze groepsdynamiek zetten we dan ook graag in. Dit legt de basis tot reflectie en weloverwogen keuze.

In de modules die volgen staan de 21ste eeuwse vaardigheden centraal. Leerlingen krijgen een module die zich richt op de rest van de wereld, op STEM, een module die inzet op talige vaardigheden etc.

Hotel (TSO) 3e graad

Lesrooster downloaden

Hotel - TSO - 3e graad1e jaar2e jaar
Basisvorming
Levensbeschouwing22
Aardrijkskunde/Natuurwetenschappen11
Engels33
Frans33
Geschiedenis11
Lichamelijke Opvoeding22
Nederlands33
Wiskunde22
Specifiek gedeelte
Duits22
Praktijk Hotel66
Stage Hotel44
Hotel 55
Toegepaste economie/hotel22
Totaal3636

Restaurant en keuken (BSO) 2e graad

Lesrooster downloaden

Restaurant en Keuken - BSO - 2e graad1e jaar2e jaar
Basisvorming
Levensbeschouwing22
Frans22
Lichamelijke Opvoeding22
Project algemene vakken66
Specifiek gedeelte
Hotel 44
Praktijk hotel2020
Totaal3636

Restaurant en keuken (BSO) 3e graad

Lesrooster downloaden

Restaurant en keuken - BSO - 3e graad1e jaar2e jaar
Basisvorming
Levensbeschouwing22
Frans22
Lichamelijke opvoeding22
Project algemene vakken44
Specifiek gedeelte
Engels11
Stage hotel 66
Praktijk hotel1313
Hotel44
Toegepaste economie/hotel22
Totaal3636

Banketaannemer - traiteur (BSO) 7e jaar

Lesrooster downloaden

Banketaannemer - traiteur - BSO - 7e jaar1e jaar
Basisvorming
Levensbeschouwing2
Frans2
Lichamelijke Opvoeding2
Project algemene vakken6
Specifiek gedeelte
Praktijk hotel8
Stage hotel8
Hotel6
Totaal34