Natuur en wetenschappen (STEM)

Lesroosters Natuur en wetenschappen (STEM)

Lesroosters Natuur en wetenschappen (STEM)

Latijn met extra STEM (ASO) 2e graad

Lesrooster downloaden

Latijn met extra STEM - ASO - 2e graad1e jaar2e jaar
Basisvorming
Levensbeschouwing22
Lichamelijke opvoeding22
Geschiedenis22
Nederlands44
Frans33
Engels33
Wiskunde55
Biologie11
Chemie11
Fysica22
Aardrijkskunde11
Specifiek gedeelte
Latijn44
Vrije ruimte
STEM22
Chemie+ 1 + 1
Onderzoeken met ICT1 1
Totaal3434

Wetenschappen STEM (ASO) 2e graad

Lesrooster downloaden

Wetenschappen STEM - ASO - 2e graad1e jaar2e jaar
Basisvorming
Levensbeschouwing22
Lichamelijke Opvoeding22
Geschiedenis22
Nederlands44
Frans34
Engels33
Wiskunde55
Biologie22
Chemie22
Fysica22
Aardrijkskunde11
Vrije ruimte
STEM22
Onderzoeken met ICT1 1
Talentmodules22
Totaal3333

In de eerste talentmodule van het jaar is er aandacht voor persoonlijke groei. Veertien – en vijftienjarigen zijn bij uitstek op zoek naar zichzelf, naar hun plaats in de groep en op deze groepsdynamiek zetten we dan ook graag in. Dit legt de basis tot reflectie en weloverwogen keuze.

In de modules die volgen staan de 21ste eeuwse vaardigheden centraal. Leerlingen krijgen een module die zich richt op de rest van de wereld, op STEM, een module die inzet op talige vaardigheden etc.

Latijn-wiskunde (ASO) 3e graad

Lesrooster downloaden

Latijn-wiskunde - ASO - 3e graad1e jaar2e jaar
Basisvorming
Levensbeschouwing22
Lichamelijke Opvoeding22
Geschiedenis22
Nederlands44
Frans33
Engels22
Wiskunde77
Biologie11
Chemie22
Fysica22
Aardrijkskunde11
Specifiek gedeelte
Latijn44
Totaal3232

Wetenschappen-wiskunde STEM (ASO) 3e graad

Lesrooster downloaden

Wetenschappen-wiskunde STEM - ASO - 3e graad1e jaar2e jaar
Basisvorming
Levensbeschouwing22
Lichamelijke Opvoeding22
Geschiedenis22
Nederlands44
Frans33
Engels22
Wiskunde77
Biologie22
Chemie22
Fysica22
Aardrijkskunde22
Specifiek gedeelte
Talentmodules22
Totaal3232

Leerlingen in de derde graad ASO krijgen in de eerste talentmodules een voorbereiding op hoger onderwijs: het verkennen van de studiekeuzes, het trainen van academische vaardigheden, zichzelf beter leren kennen in het kader van hogere studies, zich correct leren informeren enz.

Daarna krijgen ze per studierichting een traject dat we met input uit het hoger onderwijs hebben samengesteld: zowel wat leerstof en kennis betreft als vaardigheden en competenties.

De richting wetenschappen-wiskunde krijgt specifiek de talentmodule ‘STEM‘.

Moderne talen-wetenschappen (ASO) 3e graad

Lesrooster downloaden

Moderne talen-wetenschappen - ASO - 3e graad1e jaar2e jaar
Basisvorming
Levensbeschouwing22
Lichamelijke Opvoeding22
Geschiedenis22
Nederlands44
Frans33
Engels22
Wiskunde55
Biologie22
Chemie22
Fysica22
Aardrijkskunde22
Specifiek gedeelte
Duits22
Uitdieping Frans-Engels22
Totaal3232