Sociale wetenschappen

Lesroosters Sociale wetenschappen

Lesroosters Sociale wetenschappen

Humane wetenschappen (ASO) 2e graad

Lesrooster downloaden

Humane wetenschappen - ASO - 2e graad1e jaar2e jaar
Basisvorming
Levensbeschouwing22
Lichamelijke opvoeding22
Geschiedenis22
Nederlands44
Frans33
Engels33
Wiskunde44
Biologie11
Chemie11
Fysica11
Aardrijkskunde11
Specifiek gedeelte
Cultuurwetenschappen22
Gedragswetenschappen22
Vrije ruimte
Kunstinitiatie11
Onderzoeken met ICT11
Talentmodules22
Totaal3232

In de eerste talentmodule van het jaar is er aandacht voor persoonlijke groei. Veertien – en vijftienjarigen zijn bij uitstek op zoek naar zichzelf, naar hun plaats in de groep en op deze groepsdynamiek zetten we dan ook graag in. Dit legt de basis tot reflectie en weloverwogen keuze.

In de modules die volgen staan de 21ste eeuwse vaardigheden centraal. Leerlingen krijgen een module die zich richt op de rest van de wereld, op STEM, een module die inzet op talige vaardigheden etc.

Humane wetenschappen (ASO) 3e graad

Lesrooster downloaden

Humane wetenschappen - ASO - 3e graad1e jaar2e jaar
Basisvorming
Levensbeschouwing22
Lichamelijke opvoeding22
Geschiedenis22
Nederlands44
Frans33
Engels22
Wiskunde33
Natuurwetenschappen22
Aardrijkskunde11
Specifiek gedeelte
Cultuurwetenschappen34
Gedragswetenschappen43
Vrije ruimte
Kunst en maatschappij22
Talentmodules22
Totaal3232

Leerlingen in de derde graad ASO krijgen in de eerste talentmodules een voorbereiding op hoger onderwijs: het verkennen van de studiekeuzes, het trainen van academische vaardigheden, zichzelf beter leren kennen in het kader van hogere studies, zich correct leren informeren enz.

Daarna krijgen ze per studierichting een traject dat we met input uit het hoger onderwijs hebben samengesteld: zowel wat leerstof en kennis betreft als vaardigheden en competenties.

De richting humane wetenschappen krijgt specifiek de talentmodules ‘hedendaagse filosofische denkers’, ‘psychologische en sociale kaders’, ‘statistiek’ en ‘vrijwilligerswerk’.

Sociale en technische wetenschappen (TSO) 2e graad

Lesrooster downloaden

Sociale en technische wetenschappen - TSO - 2de graad1e jaar2e jaar
Basisvorming
Levensbeschouwing22
Engels22
Frans33
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Wiskunde33
Specifiek gedeelte
Muzikale opvoeding11
Plastische opvoeding11
Huishoudkunde/Opvoedkunde/Praktijk huishoudkunde77
Biologie/Chemie/Fysica/Toegepaste natuurwetenschappen66
Talentmodules22
Totaal3535

In de eerste talentmodule van het jaar is er aandacht voor persoonlijke groei. Veertien – en vijftienjarigen zijn bij uitstek op zoek naar zichzelf, naar hun plaats in de groep en op deze groepsdynamiek zetten we dan ook graag in. Dit legt de basis tot reflectie en weloverwogen keuze.

In de modules die volgen staan de 21ste eeuwse vaardigheden centraal. Leerlingen krijgen een module die zich richt op de rest van de wereld, op STEM, een module die inzet op talige vaardigheden etc.

Sociale en technische wetenschappen (TSO) 3e graad

Lesrooster downloaden

Sociale en technische wetenschappen - TSO - 3de graad1e jaar2e jaar
Basisvorming
Levensbeschouwing22
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands33
Wiskunde22
Specifiek gedeelte
Muzikale opvoeding2-
Plastische opvoeding-2
Huishoudkunde/Opvoedkunde99
Biologie2-
Toegepaste biologie-2
Toegepaste chemie33
Toegepaste fysica11
Toegepaste economie22
Talentmodules22
Totaal3636

Leerlingen in de derde graad TSO krijgen in de eerste talentmodules een voorbereiding op hoger onderwijs: het verkennen van de studiekeuzes, het trainen van academische vaardigheden, zichzelf beter leren kennen in het kader van hogere studies, zich correct leren informeren enz.

Daarna krijgen ze per studierichting een traject dat we met input uit het hoger onderwijs hebben samengesteld: zowel wat leerstof en kennis betreft als vaardigheden en competenties.

De richting Sociale en technische wetenschappen krijgt specifiek de talentmodules ‘hedendaagse filosofische denkers’, ‘psychologische en sociale kaders’, ‘statistiek’ en ‘vrijwilligerswerk’.

Verzorging - voeding (BSO) 2e graad

Lesrooster downloaden

Verzorging - voeding - BSO - 2de graad1e jaar2e jaar
Basisvorming
Levensbeschouwing22
Lichamelijke Opvoeding22
Engels22
Project algemene vakken66
Specifiek gedeelte
Muzikale opvoeding11
Plastische opvoeding22
Praktijk huishoudkunde/Gezinstechnieken55
Praktijk huishoudkunde/voeding66
Huishoudkunde/gezinstechnieken66
Huishoudkunde/voeding22
Totaal3434

Verzorging (BSO) 3e graad

Lesrooster downloaden

Verzorging - BSO - 3e graad1e jaar2e jaar
Basisvorming
Levensbeschouwing22
Lichamelijke Opvoeding22
Engels22
Project algemene vakken44
Specifiek gedeelte
Expressie22
Praktijk huishoudkunde22
Praktijk verzorging22
Stage huishoudkunde22
Stage opvoedkunde/verzorging/huishoudkunde22
Stage verzorging66
Huishoudkunde11
Opvoedkunde/Verzorging/Huishoudkunde44
Verzorging55
Totaal3636

Kinderzorg (BSO) 7e jaar

Lesrooster downloaden

Kinderzorg - BSO - 7e jaar1e jaar
Basisvorming
Levensbeschouwing2
Lichamelijke Opvoeding2
Engels2
Project algemene vakken6
Specifiek gedeelte
Expressie2
Praktijk opvoedkunde2
Praktijk verzorging1
Opvoedkunde4
Verzorging1
Stage verzorging/opvoedkunde2
Stage opvoedkunde6
Stage verzorging2
Bedrijfsbeheer4
Totaal36

Thuis- en bejaardenzorg (BSO) 7e jaar

Lesrooster downloaden

Thuis- en bejaardenzorg - BSO - 3e graad3e jaar
Basisvorming
Levensbeschouwing2
Lichamelijke Opvoeding2
Engels2
Project algemene vakken6
Specifiek gedeelte
Praktijk huishoudkunde1
Praktijk opvoedkunde1
Praktijk verzorging1
Stage huishoudkunde4
Stage verzorging8
Huishoudkunde1
Opvoedkunde2
Verzorging2
Bedrijfsbeheer4
Totaal36