Flextra

Flextra

talentenschool2016-209In de eerste graad B-stroom start onze school in schooljaar 2016-2017 met een nieuwe aanpak bij de algemene vakken. Leerlingen in de B-stroom hebben het talent om met hun handen te werken en vinden algemene vakken vaak minder motiverend. Door te kiezen voor duo-teaching (twee leerkrachten voor de klas) brengen we hier verandering in.

In het begin van de week neemt het Flextra-team met de leerlingen de weekplanning door en kunnen leerlingen zelf inschatten hoeveel tijd ze nodig hebben voor welk vak: als ze voor wiskunde wat sneller zijn, hebben ze meer tijd voor geschiedenis of Nederlands of andersom. Samenwerken, instructiemomenten, individueel leren, ICT-opdrachten wisselen elkaar af en brengen variatie in de lessen.

Zo werken we niet alleen aan wat ze moeten kennen, maar ook aan een positieve en zelfstandige attitude.