iPad

ICT

Onze school heeft de voorbije jaren sterk geïnvesteerd in een uitgebreide ICT-infrastructuur. Elk vaklokaal is voorzien van een computer met projectiesysteem, waardoor leerkrachten voortdurend ICT kunnen inzetten voor pedagogische doeleinden. We voorzien ICT niet als een doel op zich, maar als een middel om het leerproces van leerlingen extra te ondersteunen.

Pedagogisch ICT-gebruik

We trachten al onze leerkrachten te motiveren om de middelen die ze ter beschikking hebben intensief te gebruiken. We trachten via deze manier leerlingen met een elektronische leerstijl te prikkelen en de kans geven die te ontwikkelen. Leerkrachten bieden dan ook naast cursusmateriaal, heel wat filmpjes, applicaties,… aan om leerlingen te ondersteunen in hun leerproces.

Hiernaast maken we de leerlingen ook bewust van de gevaren van internet en computers en reiken we tools aan hier mee om te gaan. Ze moeten immers leren om te gaan met de snel wisselende contexten die in de digitale revolutie op hen afkomen en leren keuzes te maken om niet te verdrinken in het overaanbod.

Infrastructuur

De school beschikt naast een computer in elk lokaal, ook over een ruim aantal computerklassen die gereserveerd kunnen worden door de leerkrachten. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om laptops en iPads te ontlenen die in de eigen vaklokalen gebruikt kunnen worden. In samenspraak met de leerkracht wordt het gebruik van eigen multimedia zoals iPhone, tablets,… toegestaan voor pedagogische doeleinden.

In de studiezaal voor de leerlingen zijn er ook een aantal computers beschikbaar, waaraan leerlingen kunnen werken indien ze een taak hebben waarbij gebruik van een computer noodzakelijk is. Deze computers zijn na de lesuren beschikbaar voor leerlingen die thuis niet de mogelijkheid hebben hierover te beschikken.