Talentmodules

Talentmodules

Een talentenschool ben je pas echt als je de talenten van leerlingen zichtbaar maakt. Talentenschool Turnhout gebruikt hiervoor talentmodules die leerlingen laten groeien van een zoekend lagere schoolkind tot jongeren met competenties om aan het hoger onderwijs te beginnen.

Uniek in Turnhout – Ook met Internaat

Eerste graad

talentenschool2016-284In de eerste graad krijgen alle leerlingen die nog niet zeker zijn van hun studiekeuze bij ons nog de kans om te zoeken, zichzelf beter te leren kennen. Wij helpen hen hier graag mee en observeren in de talentmodules of ze over de juiste talenten beschikken voor bepaalde studierichtingen.

In studierichting STEM Talent krijgen de leerlingen naast twee uur STEM ook nog de volgende keuzes:

2 uur STEM2 uur Talentmodules
STEM: tijdens deze uren krijgen de leerlingen wetenschappen, wiskunde en techniek geïntegreerd aangeboden vanuit maatschappelijke challenges die ze moeten oplossen.Keuze uit (4 keer per schooljaar):
STEM, Engels, economie, Frans, sociaal, grafische OF hotel

In studierichting Technisch Talent vormen de volgende vakken het keuzeprogramma:

2 uur Technische modules2 uur Talentmodules
Keuze uit (4 keer per schooljaar):
handel, mechanica, hotel, elektriciteit, sociale wetenschappen, grafische OF informatica
Keuze uit (4 keer per schooljaar): STEM, informatica, mechanica, elektriciteit, wiskunde,
Engels, economie, Frans, sociale wetenschappen, grafische OF hotel

In studierichting 1B Talent krijgen de leerlingen de keuze om in verschillende beroepsdomeinen hun talent te ontdekken:

2 uur Talentmodules2 uur Talentmodules
Keuze uit (2 keer per schooljaar): hotel, ICT, nijverheid OF dactyloKeuze uit (2 keer per schooljaar): hotel, decoratie, grafische OF verzorging

Weten ze zeker dat hun talent ligt in de grafische of harde sector, dan kunnen ze kiezen voor studierichting 1B Technisch en grafisch talent op Campus Zenit:

Basisvorming 
Flextra - MO1
Flextra - Techniek Voeding1
Flextra - Frans2
Flextra - PAV13
Levensbeschouwing2
LO3
Specifieke vakken
Grafische technieken - Techniek2
Grafische technieken - PO2
Techniek Hout2
Techniek Elektriciteit2
Techniek Mechanica2

Tweede graad ASO en TSO

Leerlingen in de tweede graad ASO en TSO kiezen studierichtingen die al meer liggen in de lijn waar ze goed in zijn, maar die nog keuze geven. De studierichtingen bestaan uit twee polen waarna leerlingen in de derde graad definitief kiezen voor de richting waarin ze afstuderen. De talentmodule is hierop afgestemd.

In de eerste module van het jaar is er aandacht voor persoonlijke groei. Veertien – en vijftienjarigen zijn bij uitstek op zoek naar zichzelf, naar hun plaats in de groep en op deze groepsdynamiek zetten we dan ook graag in. Dit legt de basis tot reflectie en weloverwogen keuze. In de modules die volgen staan de 21ste eeuwse vaardigheden centraal. Leerlingen krijgen een module die zich richt op de rest van de wereld, op STEM, een module die inzet op talige vaardigheden, …

We passen steeds uitdagende werkvormen toe en de leerkracht coacht in plaats van doceert. Door deze interactie laat het ons toe leerlingen beter te leren kennen, hen op verantwoordelijkheden aan te spreken.

Derde graad ASO en TSO

talentenschool2016-309Leerlingen in de derde graad ASO en TSO krijgen in de eerste module een voorbereiding op hoger onderwijs: het verkennen van de studiekeuzes, het trainen van academische vaardigheden, zichzelf beter leren kennen in het kader van hogere studies, zich correct leren informeren enz. Daarna krijgen ze per studierichting een traject dat we met input uit het hoger onderwijs hebben samengesteld: zowel wat leerstof en kennis betreft als vaardigheden en competenties. Opnieuw nemen de leerkrachten een begeleidende rol en worden leerlingen aangesproken op het nemen van initiatief, samenwerken, plannen en organiseren enz. De ouders en leerlingen krijgen hier eerlijke feedback over die hen kan ondersteunen in de studiekeuze.