Flextra – 1B Technisch en Grafisch Talent

1B Technisch en Grafisch Talent

In de eerste graad B-stroom start op Campus Zenit in schooljaar 2017-2018 een nieuwe studierichting. Leerlingen die handig zijn of gebeten zijn door vormgeving en computertekenen, kunnen vanaf 1 september terecht voor een opleiding Technisch en Grafisch talent.

Tijdens de lessen techniek kunnen de leerlingen uitgebreid kennis maken met alle vakdomeinen die Talentenschool Turnhout aanbiedt op Campus Zenit: elektriciteit, hout, mechanica, grafische media, publiciteit, … (6u techniek en 4u grafische media)

Ook in deze afdeling wordt voor de algemene vakken gewerkt met een nieuwe aanpak, [Fl]extra. Leerlingen in de B-stroom hebben immers het talent om met hun handen te werken en vinden algemene vakken vaak minder motiverend. Door te kiezen voor duo-teaching (twee leerkrachten voor de klas) en voor een leeromgeving waar leerlingen individueel, samen of in groep kunnen leren, brengen we hier verandering in.

 In het begin van de week neemt het [Fl]extra-team met de leerlingen de weekplanning door en kunnen leerlingen zelf inschatten hoeveel tijd ze nodig hebben voor welk vak: sneller voor wiskunde? Dan heb je meer tijd voor PAV of Frans of andersom. Samenwerken, instructiemomenten, individueel leren, ICT-opdrachten wisselen elkaar af en brengen variatie in de lessen.

Zo werken we niet alleen aan wat ze moeten kennen, maar ook aan een positieve en zelfstandige attitude.

Op donderdag 8/6 om 19u en zaterdag 1/7 van 10-12u kan je op Campus Zenit onze unieke werking leren kennen en onze werkhuizen bezoeken. Past dit niet in je agenda? Maak dan zeker een afspraak met het secretariaat van de school, dan maken we op een ander moment tijd voor je.

Lessentabel 1B technisch en grafisch talent
Basisvorming 
Flextra - MO1
Flextra - Techniek Voeding1
Flextra - Frans2
Flextra - PAV13
Levensbeschouwing2
LO3
Specifieke vakken
Grafische technieken - Techniek2
Grafische technieken - PO2
Techniek Hout2
Techniek Elektriciteit2
Techniek Mechanica2