Duaal leren

Leren op je werk

Je merkte op je stage tijdens het zesde jaar dat je klaar bent voor de arbeidsmarkt, dan kan je op onze school terecht voor vijf duale studierichtingen. We bekijken met je of je zelfstandig en probleemoplossend bent en ook je technische of culinaire niveau wordt in kaart gebracht. Ben je arbeidsrijp genoeg, dan kan je starten in een van onze vijf duale richtingen.

Troeven duale opleiding

Het volgen van een duale opleiding biedt je heel wat troeven:

• Je leert, naast de leerstof, ook heel wat extra vaardigheden en competenties: gepast communiceren op de werkvloer, samenwerken, initiatief en verantwoordelijkheid nemen, feedback vragen, met deadlines werken.
• Je verdient een leervergoeding terwijl je een opleiding volgt.
•  Je behaalt een volwaardig diploma secundair onderwijs.
• Je bouwt een aantal sociale zekerheidsrechten op en je ouders hebben nog recht op het groeipakket (kindergeld).
• Je leert in een hoogtechnologisch bedrijf of in een professionele keuken en verhoogt je kansen op een job.

Hoe werkt het?

Je krijgt een trajectbegeleider op school en een bedrijfsmentor die samen nauwgezet monitoren dat je al je leerdoelen haalt. De meeste praktijkdoelen haal je op je duale stageplaats door iedere week drie dagen stage te lopen en enkele volledige weken blokstages te doen. Leerdoelen die niet aan bod kunnen komen in het duale bedrijf of waarvoor je extra ondersteuning nodig hebt, behaal je in de klas. Ook de algemene vakken (PAV, Engels/Frans, LO en LBV) volg je gewoon op school.

Bedrijfscontacten

Talentenschool Turnhout kan voor duale opleidingen beroep doen op een uitgebreid netwerk van bedrijfspartners. We sloten een horecaconvenant af en ook met VOLTA, Vormelec en GRAFOC hebben we een duurzame samenwerking. Door het unieke samenwerkingsproject in de grafische sector My Future in Printing bieden we een brede waaier aan duale bedrijven aan.

Lessentabel

Duaal leren7e leerjaar gericht op instroom arbeidsmarkt BSO duaal
Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer2
Lichamelijke opvoeding2
Project algemene vakken6
Engels2
Praktijk en theorie op school4
Praktijk en theorie op de werkvloer (duaal)24