Overzicht studieaanbod 1ste graad

Eerste graad

Breed

Onze school kiest voor een brede eerste graad, waardoor leerlingen na de lagere school nog geen studiekeuze maken. Wie zijn of haar talent verder wenst te ontdekken en wil proeven van verschillende studiedomeinen kan in onze A-stroom en B-stroom kiezen uit een ruim aanbod aan talent- en praktijkmodules. Daarin ontdek je jouw talent, zie je waar je sterk in bent en kan je jezelf al doelgericht voorbereiden op de tweede, meer specifieke graad waar je jouw talent verder kan uitdiepen. Leerlingen die al heel goed weten wat ze willen kunnen in 1A onmiddellijk kiezen voor Latijn of STEM.

Warme school

We stellen een complementair en gemotiveerd kernteam van leercoaches samen rond elke klasgroep. In dat kernteam zijn alle vakexpertises aanwezig. Zo bouwen we aan een positieve en sterke band tussen leercoaches en leerlingen en zetten we in op een vertrouwde en warme omgeving, net zoals in de lagere school.

Onze leerlingen volgen les in een innovatieve leeromgeving. Elke klas beschikt over een eigen klaslokaal, waardoor leerlingen slechts beperkt van lokaal moeten veranderen. De eerste schooldagen en –weken besteden we bijzondere aandacht aan groepsbevorderende activiteiten zoals onze onthaaldagen en sportdag. Tijdens de middagpauzes voorzien we activiteiten zodanig dat leerlingen elkaar beter kunnen leren kennen door middel van sport, spel en ontspanning.

Inspraak

Onze school vindt leerling– en ouderbetrokkenheid enorm belangrijk. Twee keer per schooljaar organiseren onze leerlingen een forum voor hun ouders. Hierop tonen ze het geleerde van de afgelopen periode. Hiernaast krijgen leerlingen inspraak tijdens de wekelijkse klasraad. Hierbij staan we stil bij het welbevinden van leerlingen en denken we samen na over hoe we de school een betere plaats kunnen maken voor iedereen. Naast oudercontacten organiseren we voor ouders ouderraden en opvolgingsgesprekken. Via Smartschool kunnen ouders eenvoudig het leerproces van hun kind opvolgen (o.a. resultaten, afwezigheden, nota’s) en laagdrempelig contact opnemen met onze leercoaches.

Studieaanbod tweede en derde graad

Ons uitgebreid studieaanbod in de tweede en derde graad kan u hier raadplegen.