Informaticabeheer

In de richting informaticabeheer leer je hoe computers echt werken en hoe je programma’s kan schrijven. Het uitzicht staat minder centraal, maar de hardware en het programmeren van software krijg je in de vingers. Geen richting voor gamers of web-designers, zij vinden hun gading in onze richting Multimedia, maar voor whizz-kids die een computer willen begrijpen en oplossingen willen zoeken.

Meet the student - Ines

Onze lessentabellen

5 Applicatie- en databeheer (dubbel - TSO)

De nieuwe lessentabellen van het 5de jaar naar aanleiding van de modernisering SO zullen beschikbaar zijn vanaf april 2023.

Voor de lessentabel van het 5de jaar schooljaar 2022-2023 kan je je baseren op de lessentabel van het 6de jaar.

6 Informaticabeheer (TSO)

Locatie: campus Zenit

Informaticabeheer - TSO - 3e graad5de jaar6de jaar
Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer22
Lichamelijke opvoeding22
Aardrijkskunde/natuurwetenschappen11
Geschiedenis11
Engels22
Frans22
Nederlands33
Wiskunde44
Computertechniek30
Netwerken en Labo02
Webtechniek33
Databanken21
Softwareontwikkeling Python02
Softwareontwikkeling C#42
Verdiepingsuren informatica (uitwerken projecten, GIP, remediëring)33
Stage informaticabeheer02
Talentmodules ifv studiekeuze, uitdieping wiskunde en toegepaste informatica22
Totaal3434