Informaticabeheer

In de richting informaticabeheer leer je hoe computers echt werken en hoe je programma’s kan schrijven. Het uitzicht staat minder centraal, maar de hardware en het programmeren van software krijg je in de vingers. Geen richting voor gamers of web-designers, zij vinden hun gading in onze richting Multimedia, maar voor whizz-kids die een computer willen begrijpen en oplossingen willen zoeken.

Meet the student - Ines

Onze lessentabellen

5 Applicatie- en databeheer (dubbel - TSO)

Locatie: campus Zenit

Deze lessentabellen werden opgesteld met de informatie die op dit moment beschikbaar is. Wijzigingen zijn nog mogelijk.

Applicatie- en databeheer - dubbel - 3e graad5e jaar6e jaar (vanaf 2024-2025)
Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer22
Lichamelijke opvoeding22
Geschiedenis en burgerschap22
Nederlands33
Frans22
Engels22
Wiskunde44
Natuurwetenschappen11
Aardrijkskunde11
Economische en financiële competentie 01
Specifiek gedeelte
Toegepaste informatica
Webontwikkeling33
Programmeren32
Hardware20
Databanken20
Netwerkbeheer02
Projecten35
Stage02
Totaal3234

6 Informaticabeheer (TSO)

Locatie: campus Zenit

Informaticabeheer - TSO - 3e graad6de jaar
Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer2
Lichamelijke opvoeding2
Aardrijkskunde/natuurwetenschappen1
Geschiedenis1
Engels2
Frans2
Nederlands3
Wiskunde4
Computertechniek0
Netwerken en Labo2
Webtechniek3
Databanken1
Softwareontwikkeling Python2
Softwareontwikkeling C#2
Verdiepingsuren informatica (uitwerken projecten, GIP, remediëring)3
Stage informaticabeheer2
Talentmodules ifv studiekeuze, uitdieping wiskunde en toegepaste informatica2
Totaal34