Technologische wetenschappen

Technologische wetenschappen en Industriële wetenschappen (STEM)

Onze richting Technologische en Industriële wetenschappen werd de laatste jaren helemaal hervormd. Door de overlappingen in lessenroosters fysica, chemie, mechanica en elektriciteit eruit te halen ontstaat er meer ruimte om echt aan de slag te gaan. Want niets motiveert leerlingen beter dan zelf te ervaren waarvoor ze hun wiskunde en wetenschappen nodig hebben (STEM). De werking van een alternator is niet zo interessant op zich, totdat je weet dat je er windmolens mee kan laten draaien. Exponentiële functies zijn heel theoretisch totdat leerlingen er zelf de afname van de werking van medicijnen mee kunnen berekenen.

In de talenmodules van de eerste graad kunnen leerlingen doelbewust STEM-modules kiezen die zorgen dat leerlingen weten waarom ze iets leren en waarin ze uitgedaagd worden zelf oplossingen te vinden en de theorie erachter toe te passen. In de tweede graad starten we in het derde jaar Industriële wetenschappen – in samenwerking met de KU Leuven een STEM-vak op waarin wiskunde, fysica en engineerings-uitdagingen zorgen dat leerlingen de leerstof écht beheersen. Dit traject krijgt vanaf schooljaar 2018 – 2019 nog een extra dimensie. Onder begeleiding van de pedagogische begeleidingsdienst bekeken we of we onze aanpak niet kunnen afstemmen op de aanpak van het hoger onderwijs: daar spreekt men niet langer van fysica, chemie, … maar van het vak energie, materie, engineering, IT en wiskunde en die indeling sluit veel beter aan bij onze huidige manier van werken: geïntegreerd en toepassingsgericht een flinke portie theorie verwerken.

Meet the student - Thieme

Onze lessentabellen

Technologische wetenschappen (TSO - doorstroom) 3e jaar

Locatie: campus Zenit

Vanaf schooljaar 2021-2022 start de modernisering secundair onderwijs in het 3e jaar. Leerlingen die nog in schooljaar 2020-2021 wensen in te stromen, kunnen zich baseren op de lessentabellen van het 4e jaar.

Technologische wetenschappen - doorstroom3e jaar
Basisvorming
Levensbeschouwing2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands3
Frans3
Engels3
Geschiedenis en burgerschap3
Wiskunde4
Aardrijkskunde1
Onderzoek2
Klasraad1
Specifiek gedeelte
Engineering - mechanica3
Engineering - elektriciteit2
Natuurwetenschappen2
STEM2
Gevorderde wiskunde1
Totaal34

Industriële wetenschappen (TSO) 4e jaar

Locatie: campus Zenit

Industriële wetenschappen STEM - TSO4e jaar
Levensbeschouwing2
Lichamelijke opvoeding2
Aardrijkskunde1
Geschiedenis1
Engels2
Frans2
Nederlands4
Wiskunde5
STEM en engineering6
Materie3
Energie4
ICT1
Talentmodules ifv studiekeuze, uitdieping wiskunde en toegepaste informatica2
Totaal35

Industriële wetenschappen (TSO) 3e graad

Locatie: campus Zenit

Industriële wetenschappen STEM - TSO - 3e graad1e jaar2e jaar
Levensbeschouwing22
Lichamelijke opvoeding22
Aardrijkskunde/natuurwetenschappen11
Geschiedenis11
Engels22
Frans22
Nederlands33
Wiskunde66
Toegepaste chemie21
Toegepaste fysica21
Industriële ICT22
Elektriciteit55
Mechanica44
Stage elektriciteit/elektronica/mechanica02
Talentmodules STEM22
Totaal3636

Verder studeren en werkgelegenheid

Wanneer je in dit departement afstudeert, ben je voorbereid om aan de volgende studieste beginnen:

  • Industrieel ingenieur
  • Bachelor informatica
  • Bachelor elektriciteit