Latijn-wiskunde (ASO)

Profiel

Wanneer je start in onze derde graad Latijn-wiskunde (ASO) beschik je idealiter over de volgende talenten:

Je bent wetenschappelijk geïnteresseerd. Je houdt ook van wiskunde, want in de studierichtingen wetenschappen is een stevige wiskundige basis onmisbaar. Je hebt interesse voor de wereld om je en wil de achtergrond van deze natuurlijke processen kennen. Hiervoor kan je goed oplossend nadenken.

Meet the student - Thieme

Onze lessentabel

5 Latijn-wiskunde (doorstroom - ASO)

Locatie: campus Boomgaard

Deze lessentabellen werden opgesteld met de informatie die op dit moment beschikbaar is. Wijzigingen zijn nog mogelijk.

Latijn-wiskunde - doorstroom - 3e graad5e jaar6e jaar (vanaf 2024-2025)
Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer22
Lichamelijke opvoeding22
Geschiedenis en burgerschap22
Nederlands44
Frans33
Engels22
Biologie11
Fysica12
Chemie21
Aardrijkskunde11
Economische en financiële competentie 01
Specifiek gedeelte
Wiskunde77
Latijn44
Informaticawetenschappen10
Totaal3232

6 Latijn-wiskunde (ASO)

Locatie: campus Boomgaard

Latijn-wiskunde - ASO - 3e graad6e jaar
Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer2
Lichamelijke opvoeding2
Geschiedenis2
Nederlands4
Frans3
Engels2
Wiskunde7
Biologie1
Chemie2
Fysica2
Aardrijkskunde1
Latijn4
Totaal32

Wat nadien?

Wanneer je in onze derde graad Latijn-wiskunde (ASO) afstudeert, ben je voorbereid om aan de volgende studies te beginnen.

Professionele bachelors:
 • Leerkracht lager onderwijs
 • Leerkracht secundair onderwijs
 • Verpleegkunde
Academische bachelors:
 • Geneeskunde
 • Tandheelkunde
 • Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
 • Biologie
 • Biowetenschappen
 • Chemie
 • Fysica
 • Wiskunde
 • Productontwikkeling
 • Toegepaste taalkunde
 • Architectuur
 • Geschiedenis
 • Ingenieurswetenschappen
 • Toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur
 • Politieke wetenschappen en sociologie
 • Psychologie
 • Criminologische wetenschappen
 • Logopedische en audiologische wetenschappen
 • Pedagogische wetenschappen