Realisaties beleid 2016-2017

Beleidsplan

Om onze visie te realiseren en om onze kwaliteitszorg te bewaken werkt onze school met een jaarlijks beleidsplan. We stellen doelstellingen voorop en werken als team samen om deze voor onze leerlingen te realiseren. We overlopen kort enkele realisaties van dit schooljaar:

STEM

STEM is de afkorting voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. Talentenschool Turnhout wil leerlingen warm maken voor wetenschappelijke richtingen. We geloven erin dat wanneer leerlingen de maatschappelijke relevantie van  wetenschappen en techniek op een geïntegreerde manier aangereikt krijgen, motivatie bij de leerlingen stijgt! Onder de professionele begeleiding van de KU Leuven en de pedagogische begeleidingsdienst werkten leerkrachten van onze school een STEM-vak uit voor leerlingen vanaf het 3de jaar in onze richtingen Latijn-wiskunde (ASO), wetenschappen (ASO) en industriële wetenschappen (TSO). Daarnaast werkten ook de leerkrachten van de 1ste graad aan STEM-modules zodat leerlingen die geprikkeld zijn door techniek, wiskunde en probleemoplossend denken onmiddellijk aan hun trekken komen.

Activerende werkvormen

Talentenschool Turnhout zet in op activerende werkvormen waarbij zelfonderzoekend en levensecht leren een plaats krijgen. In een voortdurend veranderende maatschappij is het niet enkel belangrijk kennis over te dragen via de klassieke klassikale instructie, maar is het minstens even belangrijk in te zetten op 21ste eeuwse vaardigheden die leerlingen voorbereidt op hoger onderwijs en de arbeidsmarkt. We wisselen instructief lesgeven af met groepswerk, zelfstandige opdrachten, expertengroepen, opzoekwerk, … Zo zorgen we voor een verhoogde motivatie, extra uitdaging en afwisseling. Wat leerlingen moeten kennen staat vast, op welke manier leerlingen leren laten we over aan de expertise van onze leerkrachten!

Nieuwbouw

Vanaf 1 september 2016 is de nieuwbouw in gebruik genomen op Campus Boomgaard. De hotelafdeling heeft hierin een prominente plaats gekregen. Een gedeelte daarvan is dagelijks bestemd voor gasten, terwijl er ook een polyvalente ruimte voorzien is die dienst doet als overdekte speelplaats, podiumzaal, … Op de andere bouwlagen volgen de leerlingen van de eerste graad de lessen met moderne klaslokalen, aangepast aan de noden van de 21ste eeuw.