Realisaties beleid 2017-2018

Beleidsplan

Om onze visie te realiseren en om onze kwaliteitszorg te bewaken werkt onze school met een strategische kaart. Hierin maken we heel concreet welke stappen we willen zetten om ons persoonlijk, innovatief en talentontwikkelend onderwijs te  versterken. We stellen doelstellingen voorop en werken als team samen om deze voor onze leerlingen te realiseren. We overlopen kort enkele realisaties van vorig schooljaar:

Klascoach

Vorig schooljaar werd de rol van klastitularis vervangen door een klascoach. Deze is meer dan een administratief doorgeefluik. Veel meer.

De klascoach is het eerste aanspreekpunt voor ouders en zeker ook voor leerlingen. Wekelijks maakt hij/zij tijd om in pro-actieve cirkels en gesprekken te voelen wat er in de klas leeft en speelt hier op in. Afwezigheden, schoolresultaten, psycho-sociaal welzijn zijn thema’s waarvan de klascoach optimaal op de hoogte is. Ook de groeigesprekken die we twee keer per jaar doen, worden door de klascoach gedaan. Hierdoor kunnen leerlingen doelen stellen en hier gericht naar toe werken. Goed voor hun resultaten, maar ook voor hun zelfvertrouwen en welbevinden op school.

De klascoach werd op campus Zenit uitgetest in 2017-2018 en uitgebreid naar Campus Boomgaard in 2018 – 2019.

Flextra

Talentenschool Turnhout zocht vorige jaren naar een antwoord op een aantal uitdagingen. Leerlingen in de eerste graad – en zeker in de 1B richtingen hebben nood aan warmte. Een nest van leerkrachten dat voor hen zorgt. Maar ze hebben ook nood aan veel differentiatie, zeker tijdens hun basisvorming PAV. Sommigen hebben meer tijd nodig, anderen moet je vooruit kunnen laten gaan. Collega’s gingen kijken naar Prins van Oranje in Diest en maakten een vertaling voor onze school: Flextra. Een team van drie kernleerkrachten maakt weekplanningen waardoor de leerlingen in een warm nest op eigen tempo de leerstof kunnen verwerken. We startten deze aanpak in 2017 – 2018 en in 2018-2019 werd ze verfijnd.

Innovatieve leeromgevingen

Jaarlijks zetten we in om van klassen leeromgevingen te maken.

Vorig jaar werd zo de houtafdeling voorzien van een nieuwe stofafzuiging, pc-klas en een CNC-machine én kreeg de afdeling automechanica er een extra garage bij door hun stevige groei. Beide lokalen vertrokken vanuit hun basisvisie dat praktijk en theorie verweven moet zijn – een theorielokaal zit dan ook verwerkt in de praktijkruimtes.

Verder werden de agora’s van de nieuwbouw meer geïntegreerd in de lessen en werd er gewerkt aan een groot taallokaal – geschikt voor co-teaching, opzoekwerk, individueel studeren en samenwerken. Multifunctioneel dus, op maat van het leren van iedere leerling.