Sociale wetenschappen

Humane wetenschappen

Humane wetenschappen (ASO)

Profiel

Wanneer je start in onze tweede of derde graad Humane wetenschappen (ASO) beschik je idealiter over de volgende talenten:

Je bent een kritische leerling die openstaat voor mens en maatschappij. Je bent communicatief en sociaal vaardig en je leert vanuit gedrags- en cultuurwetenschappelijke invalshoek te kijken naar individu en samenleving. Je leert daarbij kritische vragen stellen en omgaan met informatie.

Onze lessentabel

Humane wetenschappen (ASO) 2e graad

Locatie: campus Boomgaard

Humane wetenschappen - ASO - 2e graad1e jaar2e jaar
Levensbeschouwing22
Lichamelijke opvoeding22
Geschiedenis22
Nederlands44
Frans33
Engels33
Wiskunde44
Biologie11
Chemie11
Fysica11
Aardrijkskunde11
Cultuurwetenschappen22
Gedragswetenschappen22
Kunstinitiatie11
Onderzoeken met ICT11
Talentmodules22
Totaal3232

In de eerste talentmodule van het jaar is er aandacht voor persoonlijke groei. Veertien – en vijftienjarigen zijn bij uitstek op zoek naar zichzelf, naar hun plaats in de groep en op deze groepsdynamiek zetten we dan ook graag in. Dit legt de basis tot reflectie en weloverwogen keuze.

In de modules die volgen staan de 21ste eeuwse vaardigheden centraal. Leerlingen krijgen een module die zich richt op de rest van de wereld, op STEM, een module die inzet op talige vaardigheden etc.

Humane wetenschappen (ASO) 3e graad

Locatie: campus Boomgaard

Humane wetenschappen - ASO - 3e graad1e jaar2e jaar
Levensbeschouwing22
Lichamelijke opvoeding22
Geschiedenis22
Nederlands44
Frans33
Engels22
Wiskunde33
Natuurwetenschappen22
Aardrijkskunde11
Cultuurwetenschappen34
Gedragswetenschappen43
Kunst en maatschappij22
Talentmodules22
Totaal3232

Leerlingen in de derde graad ASO krijgen in de eerste talentmodules een voorbereiding op hoger onderwijs: het verkennen van de studiekeuzes, het trainen van academische vaardigheden, zichzelf beter leren kennen in het kader van hogere studies, zich correct leren informeren enz.

Daarna krijgen ze per studierichting een traject dat we met input uit het hoger onderwijs hebben samengesteld: zowel wat leerstof en kennis betreft als vaardigheden en competenties.

De richting humane wetenschappen krijgt specifiek de talentmodules ‘hedendaagse filosofische denkers’, ‘psychologische en sociale kaders’, ‘statistiek’ en ‘vrijwilligerswerk’.

Wat nadien?

In onze derde graad ASO heb je volgende mogelijkheden:

Ontdek hier ons volledige studieaanbod.

Wanneer je in onze derde graad Humane wetenschappen (ASO) afstudeert, ben je voorbereid om aan de volgende studies te beginnen.

Professionele bachelors:
 • Orthopedagogie
 • Ergotherapie
 • Sociaal werk
 • Toegepaste psychologie
 • Verpleegkunde
 • Leerkracht kleuteronderwijs
 • Leerkracht lager onderwijs
Academische bachelors:
 • Onderwijskunde
 • Pedagogische wetenschappen
 • Psychologie
 • Sociologie
 • Agogische wetenschappen
 • Communicatiewetenschappen
 • Criminologische wetenschappen