Sociale wetenschappen

Sociale en technische wetenschappen

Sociale en technische wetenschappen (TSO)

Profiel

Wanneer je start in onze tweede of derde graad Sociale en technische wetenschappen (TSO) beschik je idealiter over de volgende talenten:

Sociale en technische wetenschappen biedt je een brede vorming aan op sociaal, wetenschappelijk en technisch vlak. Het uitgangspunt voor elk vak is hoe de mens in zijn omgeving en samenleving functioneert.

Je bent sterk in de wetenschappelijke vakken en sociaal engagement zit in jouw bloed. Je bent handig in huishoudkundige technieken en bent geïnteresseerd in gezonde voeding en een gezonde levensstijl.

Meet the student - Chloë

Onze lessentabel

Sociale en technische wetenschappen (TSO) 2e graad

Locatie: campus Boomgaard

Sociale en technische wetenschappen - TSO - 2de graad1e jaar2e jaar
Levensbeschouwing22
Lichamelijke opvoeding22
Engels22
Frans33
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
Nederlands44
Wiskunde33
Muzikale opvoeding11
Plastische opvoeding11
Huishoudkunde/opvoedkunde77
Toegepaste natuurwetenschappen66
Talentmodules22
Totaal3535

In de eerste talentmodule van het jaar is er aandacht voor persoonlijke groei. Veertien – en vijftienjarigen zijn bij uitstek op zoek naar zichzelf, naar hun plaats in de groep en op deze groepsdynamiek zetten we dan ook graag in. Dit legt de basis tot reflectie en weloverwogen keuze.

In de modules die volgen staan de 21ste eeuwse vaardigheden centraal. Leerlingen krijgen een module die zich richt op de rest van de wereld, op STEM, een module die inzet op talige vaardigheden etc.

Sociale en technische wetenschappen (TSO) 3e graad

Locatie: campus Boomgaard

Sociale en technische wetenschappen - TSO - 3de graad1e jaar2e jaar
Levensbeschouwing22
Lichamelijke opvoeding22
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
Nederlands33
Wiskunde22
Muzikale opvoeding2-
Plastische opvoeding-2
Huishoudkunde/opvoedkunde99
Toegepaste biologie22
Toegepaste chemie33
Toegepaste fysica11
Toegepaste economie22
Talentmodules22
Totaal3636

Leerlingen in de derde graad TSO krijgen in de eerste talentmodules een voorbereiding op hoger onderwijs: het verkennen van de studiekeuzes, het trainen van academische vaardigheden, zichzelf beter leren kennen in het kader van hogere studies, zich correct leren informeren enz.

Daarna krijgen ze per studierichting een traject dat we met input uit het hoger onderwijs hebben samengesteld: zowel wat leerstof en kennis betreft als vaardigheden en competenties.

De richting Sociale en technische wetenschappen krijgt specifiek de talentmodules ‘hedendaagse filosofische denkers’, ‘psychologische en sociale kaders’, ‘statistiek’ en ‘vrijwilligerswerk’.

Wat nadien?

In onze derde graad TSO heb je volgende mogelijkheden:

Ontdek hier ons volledige studieaanbod.

Wanneer je in onze derde graad Sociale en technische wetenschappen (TSO) afstudeert, ben je voorbereid om aan de volgende studies te beginnen.

Professionele bachelors:
 • Orthopedagogie
 • Ergotherapie
 • Logopedie en audiologie
 • Sociaal werk
 • Toegepaste psychologie
 • Verpleegkunde
 • Voedings- en dieetkunde
 • Vroedkunde
 • Leerkracht kleuteronderwijs
 • Leerkracht lager onderwijs
Academische bachelors:
 • Onderwijskunde
 • Pedagogische wetenschappen
 • Psychologie
 • Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
 • Milieu- en preventiemanagement