Talen

Lesroosters Talen

Lesroosters Talen

click the edit button to change this text.

Latijn met extra talen (ASO) 2e graad

Lesrooster downloaden

Latijn met extra talen - ASO - 2e graad1e jaar2e jaar
Basisvorming
Levensbeschouwing22
Lichamelijke Opvoeding22
Geschiedenis22
Nederlands44
Frans33
Engels33
Wiskunde44
Biologie11
Chemie11
Fysica11
Aardrijkskunde11
Specifiek gedeelte
Latijn44
Vrije ruimte
Uitdieping Frans-Engels11
Onderzoeken met ICT11
Talentmodules22
Totaal3232

In de eerste talentmodule van het jaar is er aandacht voor persoonlijke groei. Veertien – en vijftienjarigen zijn bij uitstek op zoek naar zichzelf, naar hun plaats in de groep en op deze groepsdynamiek zetten we dan ook graag in. Dit legt de basis tot reflectie en weloverwogen keuze.

In de modules die volgen staan de 21ste eeuwse vaardigheden centraal. Leerlingen krijgen een module die zich richt op de rest van de wereld, op STEM, een module die inzet op talige vaardigheden etc.

Economie met extra talen (ASO) 2e graad

Lesrooster downloaden

Economie met extra talen - ASO - 2e graad1e jaar2e jaar
Basisvorming
Levensbeschouwing22
Lichamelijke opvoeding22
Geschiedenis22
Nederlands44
Frans33
Engels33
Wiskunde44
Biologie11
Chemie11
Fysica11
Aardrijkskunde11
Specifiek gedeelte
AV Economie44
Vrije ruimte
Uitdieping Frans-Engels11
Onderzoeken met ICT11
Talentmodules22
Totaal3232

In de eerste talentmodule van het jaar is er aandacht voor persoonlijke groei. Veertien – en vijftienjarigen zijn bij uitstek op zoek naar zichzelf, naar hun plaats in de groep en op deze groepsdynamiek zetten we dan ook graag in. Dit legt de basis tot reflectie en weloverwogen keuze.

In de modules die volgen staan de 21ste eeuwse vaardigheden centraal. Leerlingen krijgen een module die zich richt op de rest van de wereld, op STEM, een module die inzet op talige vaardigheden etc.

Latijn-moderne talen (ASO) 3e graad

Lesrooster downloaden

Latijn-moderne talen - ASO - 3e graad1e jaar2e jaar
Basisvorming
Levensbeschouwing22
Lichamelijke Opvoeding22
Geschiedenis22
Nederlands44
Frans33
Engels22
Wiskunde33
Natuurwetenschappen22
Aardrijkskunde11
Specifiek gedeelte
Latijn44
Duits22
Uitdieping Frans-Engels22
Vrije ruimte
Literatuurstudie11
Talentmodules22
Totaal3232

Leerlingen in de derde graad ASO krijgen in de eerste talentmodules een voorbereiding op hoger onderwijs: het verkennen van de studiekeuzes, het trainen van academische vaardigheden, zichzelf beter leren kennen in het kader van hogere studies, zich correct leren informeren enz.

Daarna krijgen ze per studierichting een traject dat we met input uit het hoger onderwijs hebben samengesteld: zowel wat leerstof en kennis betreft als vaardigheden en competenties.

De richting Latijn-moderne talen krijgt specifiek de talentmodule ‘Spaans’.

Economie-moderne talen (ASO) 3e graad

Lesrooster downloaden

Economie-moderne talen - ASO - 3e graad1e jaar2e jaar
Basisvorming
Levensbeschouwing22
Lichamelijke Opvoeding22
Geschiedenis22
Nederlands44
Frans33
Engels22
Wiskunde33
Natuurwetenschappen22
Aardrijkskunde11
Specifiek gedeelte
Economie44
Duits22
Uitdieping Frans-Engels22
Vrije ruimte
Literatuurstudie11
Talentmodules22
Totaal3232

Leerlingen in de derde graad ASO krijgen in de eerste talentmodules een voorbereiding op hoger onderwijs: het verkennen van de studiekeuzes, het trainen van academische vaardigheden, zichzelf beter leren kennen in het kader van hogere studies, zich correct leren informeren enz.

Daarna krijgen ze per studierichting een traject dat we met input uit het hoger onderwijs hebben samengesteld: zowel wat leerstof en kennis betreft als vaardigheden en competenties.

De richting economie-moderne talen krijgt specifiek de talentmodules ‘Spaans’ en ‘mini-onderneming’. Via de mini-onderneming kunnen de leerlingen ook hun getuigschrift bedrijfsbeheer behalen.

Moderne talen-wetenschappen (ASO) 3e graad

Lesrooster downloaden

Moderne talen-wetenschappen - ASO - 3e graad1e jaar2e jaar
Basisvorming
Levensbeschouwing22
Lichamelijke Opvoeding22
Geschiedenis22
Nederlands44
Frans33
Engels22
Wiskunde55
Biologie22
Chemie22
Fysica22
Aardrijkskunde22
Specifiek gedeelte
Duits22
Uitdieping Frans-Engels22
Totaal3232