Eerste schooldag – campus Zenit

Eerste schooldag - campus Zenit

Beste ouder(s), beste leerling

Hopelijk geniet u van een deugddoende vakantie, en kijkt u samen met ons al volop uit wat het nieuwe schooljaar te bieden heeft.

Op dinsdag 1 september 2015 hebben wij een aangepast programma uitgewerkt om onze nieuwkomers de kans te geven elkaar te leren kennen en de school te ontdekken. Onze leerkrachten zullen zich die dag samen met de nieuwkomers en de andere leerlingen vooral bezighouden met groepsvorming en kennismaking.

We zijn ervan overtuigd dat dit zal leiden tot een klimaat van veiligheid waar ieder zichzelf mag zijn en waar verschillen aanvaard worden.

Bovendien zijn dit momenten dat we bouwen aan een goede basis waarop de groep zich verder kan ontwikkelen gedurende het hele schooljaar.

PROGRAMMA

Dinsdag 1 september 2015

08u20 : Samenkomst voor alle nieuwe leerlingen in de overdekte hal + welkomstwoord door de directie.

08u30 – 09u10 : Rondleiding door de school.

09u10 : Alle overige leerlingen komen toe en verzamelen in de overdekte hal.

  • welkomstwoord door de directie aan alle leerlingen
  • klassenvorming + kennismaking met de klastitularis

11u55 – 12u45 : middagpauze

  • De leerlingen van het 2de, 3de en 4de jaar eten verplicht op school. De klastitularissen begeleiden hun klas tot in de refter. De leerlingen van de 3de graad mogen buiten gaan eten, tenzij de ouders uitdrukkelijk te kennen hebben gegeven dat dit niet mag.

12u45 – 15u25 : Teambuilding met klastitularis

15u25 : einde van de dag

Woensdag 2 september 2015 : normale lesrooster

Namens het hele schoolteam danken wij u voor het vertrouwen dat u in onze school stelt en wensen wij uw zoon/dochter veel succes voor het schooljaar 2015-2016.

Met vriendelijke groeten

Het directieteam