Search
Close this search box.

Innovatief

Door naast instructie gebruik te maken van activerende werkvormen besteden onze leerkrachten niet enkel aandacht aan kennis, maar ook aan het verwerven van 21ste-eeuwse vaardigheden en burgerschapscompetenties. Zo worden onze leerlingen optimaal voorbereid op de maatschappij van morgen. Onze leerkrachten stellen dus best hoge verwachtingen! Hiernaast zetten we multimedia en internationalisering functioneel in om het leerproces (digitaal) te upgraden.

Fotostudio VR STEM

Innovatie in pedagogie

Onze school daagt zijn leerkrachten uit kritisch na te denken over het gebruik van werkvormen. Klassikale instructie kan afhankelijk van het lesdoel een goede aanpak zijn, maar zeker niet altijd. Daarom gebruiken onze leerkrachten tijdens hun lessen een variatie aan activerende werkvormen, waarbij er o.a. bewust aandacht gaat naar sociaal en zelfontdekkend leren, alsook het geven van feedback.

Door niet enkel aandacht te besteden aan kennis, maar ook aan vaardigheden, attitudes en 21ste-eeuwse vaardigheden bereiden we onze leerlingen maximaal voor op hoger onderwijs en de arbeidsmarkt. We geven onze leerlingen zo de juiste leerhouding mee, nodig in deze eeuw van razendsnelle ontwikkeling. We behalen ieder leerplandoel, maar we willen meer doen dan dat: we maken leerlingen klaar voor het latere leven – of dat nu de arbeidsmarkt of hogere studies zijn.

Enkele voorbeelden van innovatie in pedagogie op onze school:

Innovatie in infrastructuur

Onze school kiest zowel in nieuwbouw als in verbouwing voor open lokalen waar leren op maat centraal staat. Meerdere groepen kunnen samen les krijgen in onze grafische lokalen of in het economisch leercentrum.

Door zowel in te spelen in de infrastructuur op individueel leren en in groep leren werken we aan competenties als samenwerken, zelfredzaamheid enz.

Voorbeelden van onze innovatieve infrastructuur zijn onze nieuwbouw, onze STEM-lokalen, de future classroom van de richting Applicatie- en databeheer, ons economisch leercentrum, het grafische departement en de elektriciteitsafdeling.

Innovatie in ICT

Onze school zet in op hedendaags ICT-onderwijs. Elke leerling beschikt over zijn eigen laptop of chromebook om zo continuïteit te krijgen tussen thuis en op school. Iedere klas is uitgerust met een leerkrachtencomputer en projectie of smartboard. We kiezen niet voor iedere eendagsvlieg, maar voor duurzame en betaalbare oplossingen die iedere leerling de kans geven om met de digitale tools van deze tijd om te gaan.

Sinds schooljaar 2019-2020 zijn we gestart met BYOD (Bring Your Own Device) en rollen we de Digisprong voor al onze leerlingen uit vanaf 2021-2022.

Toekomstige leerling?

Kom je uit de lagere school? Of ben je op zoek naar een nieuwe school? Best spannend!

We helpen je graag persoonlijk verder op één van onze infodagen.

Interesse in één van onze unieke studierichtingen? Nood aan structuur en begeleiding? Kom je van wat verder?

Kies dan voor ons internaat.