Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Onze visie

Op Talentenschool Turnhout werken we met talent van vandaag. Op onze school ga je niet terug in de tijd, want we gebruiken in onze lessen de kracht van ICT, van een kritische geest, van jongeren die met veel prikkels kunnen omgaan.

We brengen leerlingen regelmatig in contact met out of the box-projecten die diepgang bieden in wat je leert, maar die tegelijkertijd ook zorgen dat je jezelf kan zijn, uitgedaagd wordt en jezelf als mens ontwikkelt. Wie zijn talenten goed kent, en ontdekt tijdens de talentenmodules, maakt ook betere keuzes en wie betere keuzes maakt is gelukkiger omdat hij kan uitblinken. Dit lees je in ons talentenrapport.

We verwachten dus veel van onze leerlingen: de basisleerstof beheersen is niet genoeg. Door onze nauwe contacten met hoger onderwijs en bedrijfsleven geven we leerlingen een voorsprong op de realiteit van morgen.

Fotostudio VR STEM

Ook leerkrachten mogen op Talentenschool Turnhout mee uitblinken. Er is openheid voor nieuwe ideeën en het team maakt samen mee school. We zoeken steeds naar de beste aanpak om leerlingen te prikkelen. En die onderzoekende houding is belangrijk in een wereld die zo snel verandert. In plaats van kant-en-klare antwoorden krijgen onze leerlingen een coach die hun gps is.

Ze zoeken mee naar wat elke leerling nodig heeft – naar uitdaging en ondersteuning; zo krijg je tijd om nog meer te groeien waar jij een krak in bent. Het team slaat de handen in elkaar en wisselt good practices uit: want ook leerkrachten groeien, zoeken en leren.

Onze lokalen en onze school weerspiegelen deze aanpak. Frisse, hippe lokalen die elke les op maat aangepast kunnen worden, ruimtes om tot rust te komen, om getriggerd te worden of om samen te werken. Het park rond de school is een ruimte om te ontspannen met vrienden, om jong te zijn.

Ouders zijn onze kritische vriend: hun mening doet er toe en via smartschool is er een korte lijn. We geven feedback over de scores, over de talenten van leerlingen en praten met ouders over hun kinderen – niet alleen over punten, maar we maken tijd om samen te kijken naar ontwikkeling en kansen.

Van campus naar campus doorkruisen we Turnhout en weten we wat er leeft. We zijn er trots op. We dragen onze steen bij aan lokale events, gaan in dialoog met de buurtwerking en geven mee een positieve stem aan de Turnhoutse uitdagingen. Talentenschool Turnhout draagt de stad in haar naam en haar hart.

Onze missie? Talentenschool Turnhout staat voor persoonlijkinnovatief en talentontwikkelend onderwijs in Turnhout. Kortom, een school met PIT!

Campus Boomgaard

Op Campus Boomgaard vind je de studiedomeinen ASO (domeinoverschrijdend), Economie en organisatie, Maatschappij en welzijn en Voeding en horeca.

In onze eerste graad A-stroom en B-stroom kan je proeven van ons breed studieaanbod.

Vanaf de tweede graad kan je kiezen uit één van onze studierichtingen doorstroom, dubbel of arbeid.

Campus Zenit

Op Campus Zenit vind je de studiedomeinen STEM en Kunst en creatie.

In onze eerste graad B-stroom kan je proeven van onze technische of creatieve richtingen.

Vanaf de tweede graad kan je kiezen uit één van onze studierichtingen doorstroomdubbel of arbeid.

Toekomstige leerling?

Kom je uit de lagere school? Of ben je op zoek naar een nieuwe school? Best spannend!

We helpen je graag persoonlijk verder op één van onze infodagen.

Interesse in één van onze unieke studierichtingen? Nood aan structuur en begeleiding? Kom je van wat verder?

Kies dan voor ons internaat.