Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Internationalisering

Internationalisering vormt een belangrijk onderdeel van onze school. Via allerhande projecten bieden we onze leerlingen en leerkrachten de kans om te leren in heel Europa. 

Welke internationaliserings-programma’s mag je op Talentenschool Turnhout verwachten?

eTwinning

Heel wat van onze leerkrachten zetten in op kleine projecten in de klas waarbij met andere klassen in Europa aan hetzelfde thema wordt gewerkt. De school geeft voor geïnteresseerde leerkrachten jaarlijks nascholingen en won al meerdere eTwinning-prijzen.

Eramus+

Onze school heeft de afgelopen jaren deelgenomen aan heel wat projecten in het kader van het Erasmus+ programma van de Europese Unie. Op beide campussen zijn meerdere leerkrachten actief bezig met deze projecten. De details kan je vinden op onze internationaliseringsblog.

Welke mogelijkheden biedt onze school aan?

Europese nascholingen

Onze school kijkt graag over het muurtje en gaat voor innovatie op zoek in het buitenland. Vooruitstrevende scholenbouw in Denemarken, STEM in Ierland, een congres over innovatief leiderschap in Slovenië. Het zorgt voor leerkrachten die met open blik en nieuwe ideeën onze leerlingen mee op pad nemen. Het zorgt voor een school die op basis van nieuwe inzichten zich verder ontwikkelt.

Studiebezoeken

Leerkrachten van onze school gaan ook op bezoek in andere scholen in de Europese Unie. Het bestuderen van de aanpak en werkwijzen in buitenlandse scholen werkt inspirerend. Het zorgt ervoor dat onze leerkrachten hun lessen steeds weer kunnen verbeteren op basis van de opgedane inzichten.

Buitenlandse stage

Jaarlijks kunnen alle leerlingen uit 6 dubbele finaliteit (TSO) en 6 en 7 arbeidsmarktgerichte finaliteit (BSO) zich kandidaat stellen om één van hun stages in het buitenland te doen. Zij werken dan in een bedrijf in het buitenland. Naast vakkennis leren ze zo ook omgaan met vreemde talen, andere culturen en andere gewoontes. Leerlingen leren onder andere semi-zelfstandig leven en meehelpen in de dagelijkse taken van het samenleven. Het vormt hen verder tot wereldburgers.

Schoolpartnerschappen

Onze school is ook heel actief binnen schoolpartnerschappen. Samen met buitenlandse scholen wordt er gedurende een tweetal jaar rond thema’s zoals burgerschap, ecologie, enz. gewerkt. Daarbij zijn er regelmatig projectmeetings waar we leerlingen enerzijds buitenlandse leerlingen op onze school ontvangen. Maar waar we anderzijds ook met groepen leerlingen naar het buitenland gaan in één van onze partnerscholen. Ideale momenten voor onze leerlingen om hun talen te oefenen en samen andere culturen te ontdekken. De afgelopen jaren heeft onze school samengewerkt met scholen uit Portugal, Zweden, Spanje, Ierland, Finland, Duitsland, Polen en Oostenrijk.

Wil je meer weten over onze projecten?

Of ben je geïnteresseerd in een samenwerking?

Contacteer dan onze coördinator internationalisering, Ben Bastiaensen (ben.bastiaensen@talentenschoolturnhout.be).