Search
Close this search box.

Onze Cognosco-aanpak

In de eerste graad A-stroom kan je op onze school kiezen voor onze unieke Cognosco-aanpak.

In Cognosco koppelen we de lessen aan de leefwereld en interesses van onze leerlingen. Je gaat alleen, of in groep, op zoek naar juiste antwoorden. Je leerkracht coacht je in deze ontdekkingstocht.

Cognosco is een logisch vervolg op Freinet, maar Freinet is zeker geen noodzakelijke vooropleiding.

Heb je liever dat de leerkracht het voortouw neemt? Kies dan voor 1A en 2A.

Cognosco

Samen kun je meer

In de klas zit je in groepjes aan één ‘eiland’. Je werkt dus regelmatig samen. Ook moet je elkaar helpen.

Ben jij goed in wiskunde en iemand anders goed in Frans? Samen lukt het ongetwijfeld.

Vertrouwde leercoaches

Je leerkrachten geven vaak meer dan één vak aan je klas. Hierdoor leren ze je sneller en beter kennen, net zoals in de lagere school.

Omdat je minder leerkrachten hebt, dagen we je ook regelmatig uit via vakoverschrijdende projecten.

Creativiteit ten top

Binnen Cognosco zoeken je leerkrachten een balans tussen uitleg en uitdagende opdrachten waarbij je op een actieve, onderzoekende en sociale manier tot leren komt.

Naast klassieke testen toon je regelmatig op een creatieve manier dat je de leerstof verwerkt hebt. Zo moet je ook wel eens een toneeltje maken, een poster ontwerpen of zelf een presentatie geven over een leerstofonderdeel aan je klasgenoten.

Ouderbetrokkenheid

Als Cognosco-leerling ben je fier en trots op onze school en laat je graag zien wat je geleerd hebt.

Om dit te tonen, worden je ouders elk jaar uitgenodigd op ons forum.

Uitdagend

Durf jij de lat wat hoger te leggen? Door onze zelfsturende en onderzoekende aanpak word je extra uitgedaagd.

Naast de basis krijg je waar nodig verdiepingsleerstof. Zo word je ideaal voorbereid op een richting doorstroom of dubbel in de tweede graad.

Break-out

Op vrijdagnamiddag zetten we graag de dingen op zijn kop. Tijdens ‘Break-out’ geven we geen klassieke les, maar verlaten we het lokaal en de school. 

Leerlingen geven les aan elkaar, er komt een gastspreker op bezoek of we gaan op uitstap in de omgeving van onze school. Op deze manier verhogen we de inspraak van onze leerlingen en proberen we de buitenwereld te betrekken en levensecht en op een motiverende manier iets bij te leren.

Tijdens de uren Break-out werken we vaak vakoverschrijdend aan verschillende leerplandoelen.

Enkele voorbeelden:

  • Binnen het thema ‘Olympische Spelen’ proberen onze leerlingen de verschillende disciplines van de oude Olympische spelen zelf uit. Leerplandoelen van geschiedenis en lichamelijke opvoeding worden zo samen behandeld.
  • Tijdens het thema ‘Duurzaamheid’ bezoeken we verschillende lokale winkels die elks op hun manier aan duurzaamheid doen. Leerplandoelen uit de lessen natuurwetenschappen, aardrijkskunde en economie worden zo samen bereikt.
  • Voor de lessen determineren trekken we de natuur in. Voor de les archeologie gaan we naar het museum. We oefenen mondeling Frans in een theaterworkshop. We gaan enkele mini-lesjes geven in de lagere school en tijdens het forum tonen de leerlingen aan hun ouders wat ze de afgelopen maanden geleerd hebben.  

Klasraad

Eén uur per week sta je stil bij hoe jij je voelt in de klas en op onze school. Hiernaast geven we je inspraak en denk je mee na over onze warme school.

Talent- en STEM-modules

Onze leerlingen die in het eerste jaar voor Talent of STEM kiezen kunnen via onze talent- en STEM-modules proeven van ons breed studieaanbod. 

Vooraleer we starten met onze modules leren we je de eerste weken werken met de computer en Smartschool en hebben we de nodige aandacht voor mediawijsheid.

Hierna starten onze talent- en STEM-modules waarbij je dankzij ons ruim studieaanbod per schooljaar vier verschillende talentmodules kan kiezen (telkens vijf weken). Zo kan je proeven van onze verschillende studiegebieden van het tweede jaar en ontdekken waar jij talent voor hebt.

De laatste weken van het schooljaar ondersteunen we je tot slot bij het maken van een goede studiekeuze.

Onze talent- en STEM-modules
LatijnSTEM Natuurwetenschappen (keuze uit twee modules)
WiskundeSTEM Technologische wetenschappen (keuze uit twee modules)
FransSTEM Programmeren
EngelsSTEM Elektriciteit
NederlandsSTEM Voertuigtechnieken
Economie en organisatieSTEM Grafische technieken (keuze uit twee modules)
Voeding en horeca
Maatschappij en welzijn