Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Talentenrapport

Het talentenrapport op onze school bestaat uit verschillende delen die allemaal hetzelfde doel hebben: je tonen dat we naar je kijken in jouw ontwikkeling, in jouw groei naar het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt. Hoewel dat doel soms ver weg lijkt, willen we je op heel veel manieren helpen om dat te bereiken.

Op onze school krijg je vier keer per schooljaar een tussentijds rapport. In december en juni komen hierbij nog eens je resultaten van je examens of projectexamens. Dit rapport geeft telkens je gemiddelde aan van alle cijfers van het begin van het schooljaar tot aan het moment van dat rapport. Je krijgt dus eigenlijk telkens een tussenstand.

Wanneer vakken aan permanente evaluatie doen, betekent dit dat je geen examen krijgt voor dit vak: je krijgt uiteraard wel regelmatig een grote test – je zal dus zeker nog moeten studeren – en je zal een heel jaar, op een meer constante manier, moeten werken om een goed cijfer te halen. Op het einde even je best doen voor een examen is er bij permanente evaluatie niet meer bij. In de vakafspraken per vak vind je hier meer uitleg over.

Algemeen talentenrapport

Het algemeen talentenrapport bestaat uit twee grote delen. Het eerste deel gaat over de waarden die we als school belangrijk vinden. Het tweede deel geeft je resultaten weer voor de basisvakken van je studierichting.

Als moeder van een leerling kan ik alleen maar blij zijn met deze initiatieven. Het maakt dat leerlingen zich geen nummer voelen, maar een volwaardig deel van de school.

Onze waarden

Onze school hecht belang aan volgende vier basiswaarden: samenwerking, feedback, initiatief en communicatie. Hiernaast legt je klascoach in samenspraak met de klas een aantal bijkomende waarden vast. Dit gedeelte van je talentenrapport geeft weer in welke mate je deze waarden op onze school toont. De waarden van onze school worden beoordeeld met volgende schaal: aan de slag, tandje bijsteken, talent of pure klasse.

Basisvakken

De basisvakken op je talentenrapport zijn voor alle studierichtingen binnen eenzelfde finaliteit (A-stroom, B-stroom, doorstroom, dubbel of arbeid) dezelfde. Dit gedeelte van je rapport geeft weer in welke mate deze finaliteit bij jou past.

De basisvakken worden beoordeeld met een cijfer op je rapport, behalve de vakken klasraad, onderzoek en burgerschap. Deze worden tevens beoordeeld met een schaal.

Specifiek talentenrapport

Het specifiek talentenrapport bevat alle talent- of praktijkmodules die je in het eerste jaar, alsook de basisopties die je in het tweede jaar volgt. Vanaf het derde jaar bevat dit rapport al je vakken die specifiek zijn voor het studiedomein en studierichting die je gekozen hebt.

De talent- en praktijkmodules in het eerste jaar, alsook de basisopties in het tweede jaar worden beoordeeld met een schaal op je rapport. Vanaf het derde jaar krijg je een cijfer voor je richting specifieke vakken.

Vak-en klassenraadcommentaren

Je leerkrachten geven je in hun vak- en klassenraadcommentaren op de verschillende rapporten vaak hele concrete tips mee waar je aan kan werken om jezelf te verbeteren of om jouw kennis en/of vaardigheden te versterken. Ook willen de leerkrachten je via deze weg aanmoedigen, een hart onder de riem steken en je uitdagen om verder te groeien naar je beste ik.

Groeigesprekken

Het groeigesprek tussen een leerkracht en leerling vindt twee keer per jaar plaats. Op dat moment maakt de leerkracht ruim de tijd om in een persoonlijk gesprek en aan de hand van het talentenrapport te kijken waar de talenten van de leerlingen liggen.

Tijdens dit gesprek besteden we, afhankelijk van de graad, extra aandacht aan het welbevinden, het rapport, de studiemethode en de talenten van onze leerlingen.

Ik wil even laten weten dat ik niet alleen deze groeigesprekken, maar ook de manier waarop het is georganiseerd ontzettend kan waarderen. Talentenschool Turnhout draagt niet alleen deze naam, maar maakt deze ook waar door zulke gesprekken in te lassen. Dikke pluim voor het beleid! Ik heb veel positieve reacties van leerlingen gekregen, handen geschud en deze kans ook benut om een conflict met een leerling op te lossen. Kortom: super waardevolle momenten! Zowel voor leerkracht als voor leerling!

Campus Zenit

Op Campus Zenit vind je de studiedomeinen STEM en Kunst en creatie.

In onze eerste graad B-stroom kan je proeven van onze technische of creatieve richtingen.

Vanaf de tweede graad kan je kiezen uit één van onze studierichtingen doorstroomdubbel of arbeid.

Campus Boomgaard

Op Campus Boomgaard vind je de studiedomeinen ASO (domeinoverschrijdend), Economie en organisatie, Maatschappij en welzijn en Voeding en horeca.

In onze eerste graad A-stroom en B-stroom kan je proeven van ons breed studieaanbod.

Vanaf de tweede graad kan je kiezen uit één van onze studierichtingen doorstroom, dubbel of arbeid.