Search
Close this search box.

Laptop in de klas

Als school willen we onze leerlingen maximaal voorbereiden op de maatschappij van morgen. Elke leerling beschikt dan ook over een eigen ICT-toestel in de klas.

Wens je meer informatie of heb je bijkomende vragen? Neem gerust contact met ons op.

Veel gestelde vragen

Elke leerling is verplicht om te beschikken over een ICT-toestel in de klas.

Sinds schooljaar 2019-2020 is de modernisering secundair onderwijs van start gegaan in het 1ste jaar.

Binnen de nieuwe eindtermen gaat er bijzondere aandacht uit naar 21ste-eeuwse vaardigheden, digitale competenties en mediawijsheid. Als school wensen we hier maximaal op in te zetten, zodanig dat elke leerling goed voorbereid kan starten in het hoger onderwijs of op de arbeidsmarkt.

Het beschikken over een eigen ICT-toestel maakt dat leerlingen tijdens het leren functioneel informatie kunnen opzoeken en raadplegen. Hierbij hebben we als school o.a. aandacht voor kritisch reflecteren over geraadpleegde bronnen en mediawijsheid. Hiernaast leren leerlingen al doende verschillende computerprogramma’s kennen, die ze kunnen gebruiken bij presentaties, het schrijven van een paper, …

Om in te spelen op individuele noden van leerlingen bieden we leerstof waar mogelijk aan op verschillende niveaus. Op deze manier dagen we elke leerling voortdurend uit op zijn niveau. Dankzij hun eigen ICT-toestel kunnen leerlingen zelfstandig of in groep verder werken aan de leerstof. Naast lesmateriaal op papier reiken we dus ook aanvullend digitaal instructies en oefeningen aan.

We zetten verder enkele voordelen op een rijtje:

 • We leren onze leerlingen kritisch omgaan met informatie die ze vinden op het internet.
 • We versterken de digitale geletterdheid van onze leerlingen.
 • We stimuleren probleemoplossend en ‘computationeel’ denken.
 • We maken onze leerlingen ‘mediawijs’: bv. welke informatie zet je online, hoe bescherm je je privacy?
 • De leerkracht kan gemakkelijk extra oefeningen aanbieden en zo inspelen op individuele noden van leerlingen (remediëringsoefeningen, uitbreidingsoefeningen, …)
 • Leerlingen kunnen in de klas, maar ook thuis, instructiefilmpjes bekijken.
 • Leerlingen kunnen thuis leerstof herhalen doordat extra oefeningen, instructiefilmpjes, lesmateriaal, … online worden aangereikt.
 • Leerlingen kunnen van thuis uit samenwerken met medeleerlingen.
 • Iedereen werkt met hetzelfde toestel en heeft dus dezelfde mogelijkheden.

Onze school kiest bewust voor uniforme toestellen voor alle leerlingen en leerkrachten.

We zetten enkele voordelen op een rijtje:

 • Bij een defect van het ICT-toestel krijgt de leerling een gelijkaardig toestel in bruikleen zodat hij of zij verder kan werken met een vertrouwd toestel. Zo loopt de leerling geen achterstand op, wat uiterst belangrijk is in een les, tijdens een toets of een proefwerk.
 • We bieden een stevig toestel aan dat geschikt is voor intensieve verplaatsingen door actieve jongeren.
 • Iedereen werkt met dezelfde softwareversies. Zo verlopen de lessen vlotter.
 • Leerlingen en leerkrachten kennen elkaars toestel en kunnen elkaar helpen.
 • Een servicepakket voor zowel software als hardware (onderhoud, herstelling, …).
 • Een betere aankoopprijs omwille van de hoeveelheid toestellen die worden besteld.
 • Identieke installatie geoptimaliseerd voor het toestel. Hierdoor kan een snellere herinstallatie gebeuren.
 • Alle toestellen zijn uitgerust met een specifieke WiFi‐kaart om massaal dataverkeer te kunnen verwerken.
 • Niet alle ouders zijn in de mogelijkheid om hun zoon of dochter te helpen bij een defect. Daarom neemt de school, in samenwerking met Signpost, deze zorg over.

Afhankelijk van de richting kan je een ICT-toestel huren via de school of moet je een ICT-toestel aankopen.

Huur

Je betaalt jaarlijks 80 euro via de schoolrekening (ICT-toestel inclusief software en service).

Aankoop

 • Campus Boomgaard:
  • Niet-grafische laptop
  • Lenovo Thinkbook 14 Gen 6 AMD
  • 649 euro of via afbetaling 29,75 euro per maand (24 maanden). Na afbetaling wordt de laptop eigendom van de ouders.
  • Voor dit bedrag voorzien we standaard drie jaar garantie en service.
  • Voor de software wordt jaarlijks een bedrag van 28 euro aangerekend via de schoolfacturatie.
 • Campus Zenit
  • Grafische laptop
  • Lenovo Thinkpad E15 Gen3 AMD
  • 759,50 euro of of via afbetaling 34,81 euro per maand (24 maanden). Na afbetaling wordt de laptop eigendom van de ouders.
  • Voor dit bedrag voorzien we standaard drie jaar garantie en service.
  • Voor de software wordt jaarlijks een bedrag van 28 euro aangerekend via de schoolfacturatie.

Campus Boomgaard

 • Alle klassen van het 3de, 4de en 5de jaar doorstroom en dubbel.

 

Campus Zenit

 • Alle klassen van het 4de, 5de en 6de jaar doorstroom en dubbel.
 • Alle klassen van het 4de jaar Decor en etalage (arbeid), 5de en 6de jaar Decor, etalage en publiciteit (arbeid) en 7de jaar Publiciteit-Illustratie.

Huur

De klassen die in aanmerking komen voor huur ontvangen in september hun ICT-toestel.

Aankoop

De klassen die een ICT-toestel moeten aankopen, bestellen deze via Signpost:

Op de ICT-toestellen van de school zit standaard drie jaar garantie en service.

Herstellingen binnen garantie 

Dit zijn de gevallen waarbij het ICT-toestellen van de Digisprong of BYOD niet meer goed functioneert zonder dat er externe schade is aan het toestel. Kortom: een falen van het toestel zonder dat er iemand aan te pas kwam.

Vereist de schade aan het toestel een uitgebreider ingrijpen, dan bezorgt de school jou onmiddellijk een vervangtoestel. Van zodra jouw toestel hersteld is, neem je terug je eigen toestel in gebruik. Doordat iedereen hetzelfde toestel gebruikt, kunnen wij deze service én een vlotte garantie aanbieden.

In het pakket is een uitbreiding van garantie inbegrepen van de wettelijk verplichte 1 jaar naar 3 jaar. Een verkorting van de reparatietijd van de wettelijk voorziene ‘redelijke termijn’ naar enkele werkdagen en dit in de school (geen verplaatsing, geen verzendkosten) is tevens in het pakket inbegrepen.

In de praktijk betekent dit dat de ICT-toestellen normaal binnen de 1 à 2 werkdagen op school hersteld worden. Een technicus komt dan zo snel mogelijk langs op de school. Bovendien hoort bij deze service een extra dienst van de school: de leerling krijgt een reservetoestel mee tijdens de herstelling. Op elk moment kan de leerling dus beschikken over een toestel, ook als de schade door de leerling zelf is toegebracht.

Herstellingen buiten garantie 

Dit zijn alle gevallen waarbij er externe schade is aan het toestel: bv. kapot scherm, valschade, gebroken hoeken, vochtschade … De school bezorgt je onmiddellijk een vervangtoestel. Van zodra jouw toestel hersteld is, neem je terug je eigen toestel in gebruik.

Voor de herstelling wordt een forfaitair bedrag van 39 euro inclusief BTW per schadegeval aangerekend. Belangrijk: deze forfaitaire verzekering dekt geen diefstal, verlies of cosmetische schade. Indien de herstelkost meer dan 39 euro bedraagt, ontvangt u vooraf via Signpost een offerte die u al dan niet kan goedkeuren.

Het is mogelijk dat dit bedrag via een eigen (familiale) verzekering gerecupereerd kan worden. De school speelt hierin weliswaar geen bemiddelende rol met een verzekeringsmaatschappij.

Omdat een goede klaswerking vereist dat je steeds over een goed werkend toestel beschikt, moeten alle herstellingen door de school gedaan worden. Een technicus komt bij defect dan ook zo snel mogelijk langs op de school, waardoor wij zéér korte herstelperiodes hebben. Hierdoor moeten onze reservetoestellen slechts kort uitgeleend worden en kunnen wij met een beperkt aantal toestellen een vlotte roulatie voorzien. Dit systeem komt in het gedrang indien het toestel ergens willekeurig wordt aangeboden voor een herstelling.

De technicus die de herstelling uitvoert heeft de eindbeslissing of een defect al dan niet buiten (m.a.w. een schadegeval) of binnen de garantie valt.

Leerlingen zijn verplicht hun toestel te laten herstellen in geval van defect. De school en de technici die de herstellingen doen zijn zich bewust van deze verantwoordelijkheid en beoordelen vakkundig het probleem. Via de normale kanalen (telefonisch of Smartschool) worden de ouders verwittigd indien er kosten zijn bij een herstelling buiten garantie.

Hoes voor fysieke bescherming

We voorzien een hoogwaardige hoes om schade zoveel mogelijk te beperken. Deze zit in de totaalprijs inbegrepen.

Sowieso moet de leerling steeds een toestel hebben. In geval van diefstal of vandalisme worden de leerling en ouders uitgenodigd op school om de mogelijkheden te bespreken. Het gaat in dit geval over de afrekening van het verloren toestel, maar ook het gebruik van een vervangend toestel. Wat de mogelijkheden zijn, hangt af van elke concrete situatie. De school streeft er steeds naar de meest voordelige regeling voor leerling en ouders te maken.

Het bijhorende verzekeringscontract dekt schade en diefstal met braak of onder dreiging, met uitzondering van diefstal op school (niet gedekt door de verzekering). Er dient in dit geval steeds een PV door de politie opgesteld te worden waarbij de verzwarende omstandigheid van braak of dreiging worden vermeld.

Het gaat om een verzekering met franchise, waarbij het toestel zal worden vervangen door een gelijkwaardig toestel. De referentieperiode wordt hierbij niet aangepast.

In geval van diefstal wordt steeds aangifte gedaan bij de politie. Afhankelijk van de situatie zal de politie concrete stappen ondernemen.

Elk ICT-toestel is geregistreerd op basis van serienummer en MAC-adres en kan hieraan steeds herkend worden, ook in geval van herinstallatie van de software.

In de klas kan het gebruik van het ICT-toestel enkel na uitdrukkelijke toestemming van de leerkracht. Dit kan bijvoorbeeld omdat de leerkracht de les levendiger wil maken, een computeropdracht voorzien heeft of in het kader van redelijke aanpassingen aan de onderwijsbehoeften, mits de daartoe gebruikelijke procedure in het zorgbeleid van de school werd doorlopen. Het gebruik van de laptop of chromebook buiten de klas en de studiezaal is niet toegestaan.

Voor verscheidene lessen kan je gebruikmaken van een hoofdtelefoon of oortjes. Aangezien veel leerlingen dit al hebben, voorzien wij deze niet. Je gebruikt dus je eigen oortjes. Heb je er nog geen, dan raden we je aan er te kopen.

Je laadt je batterij elke avond thuis op, zodat je de lesdag met een volledig opgeladen batterij kan starten. Op school zijn er slechts beperkte mogelijkheden voorzien om het ICT-toestel op te laden.

Sociale media, spelletjes … kunnen een afleiding zijn voor de leerling tijdens het maken van opdrachten. Deze websites worden door de school dan ook waar mogelijk geblokkeerd.

Het ICT-toestel is op onze administratieve dienst op naam geregistreerd a.h.v. het serienummer (dat ook digitaal in het geheugen van de laptop is opgeslagen) en het MAC-adres (fysiek en uniek netwerkadres).

De school en de leverancier bieden samen een uitgebreide service aan, zowel voor zaken in garantie als buiten garantie en dit zowel voor software- als voor hardwareproblemen. Ga daarom bij elk probleem steeds langs bij het servicepunt van onze school. Onze school heeft deze organisatie uitgewerkt om de leerling te allen tijde van een functionerend toestel te voorzien en werkt samen met een door de fabrikant erkende verdeler/hersteller. Gebruik deze service dus.

Laat je ICT-toestel niet door anderen herstellen. Breng het steeds naar het servicepunt van de school. Denk eraan dat elke verandering of herstelling aan het toestel die niet via de school is gebeurd, de volledige garantie doet vervallen.

Softwarematige problemen

Softwarematige problemen kunnen direct opgelost worden bij het servicepunt van de school. Hiervoor vervangen we alle software door nieuwe software. Je krijgt als het ware je toestel terug zoals het op dag 1 was. Dit wil dus ook zeggen dat alle bestanden die enkel op de laptop werden bewaard weg zijn.

Hardwarematige problemen

Zie garantie en service.

Wat moet ik doen vooraleer ik mijn ICT-toestel inlever?

Alvorens je ICT-toestel in te leveren zorg je dat alle documenten in jouw online opslagruimte staan (Cloud, Smartschool). Het is mogelijk dat wij bij de herstelling software of hardware moeten vervangen. Het kan gebeuren dat hierdoor bestanden (taken, schoolopdrachten, foto’s, muziek,…) verloren gaan. Voorkom dit! De school is niet verantwoordelijk voor verloren bestanden.

Wij vragen aan de leerlingen om te werken met de Cloud en dit ook automatisch te laten synchroniseren. Er staat dus een kopie van je bestanden op je eigen schijf én online. Het is echt mogelijk dat de synchronisatieclient bestanden niet online heeft weggeschreven, bijvoorbeeld als je dit programma zou hebben afgesloten. Controleer dus dat je bestanden online beschikbaar zijn.

Je meldt het voorval onmiddellijk aan het servicepunt van de school en deze contacteert de ouders van beide leerlingen. Er kan, in samenspraak met de leerlingencoördinator, een tuchtsanctie volgen.

We rekenen op ieders eerlijkheid en verantwoordelijkheid om in onderlinge overeenkomst de kosten van het voorval te dekken. De school is hiervoor niet aansprakelijk.

We onderscheiden vier type toestellen.

Een chromebook, een niet-grafische laptop, een grafische laptop basis en een grafische laptop gevorderde. Afhankelijk van de studierichting en het leerjaar waarin je start, maak je gebruik van een aangepast ICT-toestel.

 • Chromebook: Lenovo Chromebook 300E
 • Niet-grafische laptop: Lenovo Thinkpad E14 of Lenovo Thinkbook 14 Gen 6 AMD
 • Grafische laptop basis: HP Probook 455 G8
 • Grafische laptop gevorderde: Lenovo Thinkpad E15 Gen 3 AMD

Indien je liever zelf een eigen ICT-toestel aanschaft, moet je rekening houden met de specificaties van de toestellen van onze school. Je kan dan wel niet rekenen op het servicepakket van de school.

Moest je toch reeds over een eigen ICT-toestel beschikken, bekijken we graag samen of dit toestel voldoet aan de vereisten en binnen de school gebruikt kan worden. 

Het ICT-toestel van de school mag je buiten de schooluren ook thuis gebruiken.

Het ICT-toestel van de school mag je ook tijdens de zomervakantie thuis gebruiken.

Van zodra je loopbaan stopt op onze school, je verandert van campus (campus Boomgaard of campus Zenit) of wanneer je kiest voor een richting waarbij je een ICT-toestel moet aankopen (zie ‘Welke klassen moeten een ICT-toestel aankopen?’).

Met ouders waarbij de aankoop financieel een drempel vormt, gaan we graag in gesprek.

Je kan hiervoor contact opnemen met onze financiële cel en vertrouwenspersoon.