Ook op onze school werd het ondersteunend personeel in de bloemetjes gezet.

Ook op onze school werd het ondersteunend personeel in de bloemetjes gezet.

Samen met alle andere personeelsleden zorgen zij dagelijks voor een persoonlijke en kindgerichte aanpak.