Digisprong

Digisprong

Als school willen we onze leerlingen maximaal voorbereiden op de maatschappij van morgen. Door onze innovatieve aanpak hebben we niet enkel aandacht voor kennis, maar ook voor vaardigheden, attitudes en 21ste-eeuwse competenties.

Elke leerling zal vanaf schooljaar 2022-2023 moeten beschikken over een ICT-toestel in de klas.

Ouders tekenen hiervoor een gebruiksovereenkomst en betalen jaarlijks via de schoolrekening een vergoeding van 60 euro.

De leerlingen van de derde graad Grafimedia, Crossmedia, Elektrotechnieken, Applicatie- en databeheer, Technologische wetenschappen en engineering en Decor, etalage en Publiciteit kunnen geen gebruikmaken van een ICT-toestel Digisprong, maar kunnen indien gewenst een ICT-toestel bestellen via Signpost.

Bijkomende informatie vind je in onze uitgebreide informatiebrochure en onze gebruiksovereenkomst.

Wens je meer informatie of heb je bijkomende vragen? Neem gerust contact op met de school.