Inschrijven

Inschrijven

Omwille van de coronamaatregelen willen we je vragen je intentie tot inschrijven kenbaar te maken via onze website. Je maakt hiervoor gebruik van onderstaande knop. Nadat we het inschrijvingsformulier hebben ontvangen, nemen we telefonisch contact met je op om een afspraak in te plannen.

Voor verschillende studierichtingen hebben we een maximaal aantal leerlingen vastgelegd. Je vult dus best tijdig het formulier in.

Indien je bijkomende vragen hebt of een persoonlijke afspraak op onze school wenst, kan je ons tevens telefonisch bereiken.

Ik wil inschrijven voor schooljaar 2021-2022

Klik hier om in te schrijven voor het 1ste tot het 7de jaar voor schooljaar 2021-2022 (volgend schooljaar).

Indien je problemen ondervindt met het formulier kan je gebruik maken van volgende link.

Inschrijven tijdens infodagen

Inschrijven kan op al onze infodagen.

Inschrijven tijdens het schooljaar

Om je beter van dienst te kunnen zijn, willen we je vragen vooraf een afspraak te maken en alvast onderstaande formulier in te vullen.

Onze openingsuren zijn als volgt:

– elke weekdag tussen 8.20 u. en 16.15 u.

– op woensdag tussen 8.20 u. en 11.55 u.

– op al onze infodagen.

  • Gebruik de officiële voornaam, zoals vermeld op uw identiteitskaart.
  • Gebruik de officiële achternaam, zoals vermeld op uw identiteitskaart.
  • Vul hier de gegevens in van één van de ouders (moeder, vader, voogd...).
  • Indien u zelf niet beschikt over een e-mailadres, noteert u hier het e-mailadres van de moeder, vader, voogd, contactpersoon...
  • Vul hier de gegevens in van één van de ouders (moeder, vader, voogd...). Indien u niet beschikt over bijkomende gegevens, kopieert u hier de gegevens van ouder 1.
  • Indien u zelf niet beschikt over een e-mailadres, noteert u hier het e-mailadres van de moeder, vader, voogd, contactpersoon...

Inschrijven tijdens de schoolvakantie

Tijdens de schoolvakantie is onze school op volgende momenten geopend:

– tot en met 5 juli tussen 10.00 u en 16.00 u (op woensdag tot 12.30 u)

– vanaf 16 augustus tussen 10.00 u en 16.00 u (op woensdag tot 12.30 u)

Omwille van de coronamaatregelen willen we je vragen vooraf een afspraak te maken.

Nodige documenten bij inschrijven

Gelieve bij inschrijving volgende documenten mee te brengen:

– identiteitskaart (of ander identiteitsbewijs)

– kopie van het rapport (indien beschikbaar)

– BaSO-fiche of advies lagere school (bij een overstap van het 6de leerjaar naar het 1ste jaar secundair onderwijs)

– eindbeslissing vorige school (bij instroom vanuit een andere secundaire school)

– eventuele attesten (bv. hoogbegaafdheid, leerstoornis …)

Volzetverklaringen 2021-2022

We bekijken in welke mate we bijkomende klassen kunnen voorzien. Indien je wenst geregistreerd te worden op onze wachtlijst vul je tevens nevenstaand formulier in.

Stappenplan

STAP 1: Om je intentie tot inschrijven kenbaar te maken, klik je op nevenstaande knop en vul je het bijhorende formulier in. Nadat je op de knop ‘verzenden’ hebt geklikt, krijg je een automatische bevestiging per e-mail.

Belangrijk: Indien je niet onmiddellijk een e-mailbevestiging ontvangt, neem je telefonisch contact op met de school.

STAP 2: Eén van onze medewerkers neemt zo spoedig mogelijk telefonisch contact met je op en zal eventuele verdere vragen beantwoorden. Indien gewenst maken we een individuele afspraak, zodanig dat je een bezoek kan brengen aan onze school.

STAP 3: Je krijgt een afspraak op onze school of we sturen je per post een onthaalbundel op met bijkomende informatie (eerste schooldag, bestelling boeken…) en vragen je om een aantal documenten terug te sturen naar onze school (akkoordverklaring schoolreglement, keuze levensbeschouwing…). De inschrijving is pas definitief van zodra het schoolreglement en het pedagogisch project ondertekend is en toegevoegd kan worden aan het leerlingendossier.