Search
Close this search box.

Talent

Een juiste studiekeuze maken is niet evident. Onze school kiest daarom voor een brede eerste graad met talent- en praktijkmodules afgestemd op ons ruim studieaanbod in de tweede en derde graad. Hierin ontdek je jouw talent en zie je waar je sterk in bent, waarna je doelgericht een studiekeuze kan maken in het derde jaar.

Op onze talentenrapporten zie je waar je goed in bent en waarin je nog kan groeien. Tijdens persoonlijke groeigesprekken maken je leerkrachten tijd om je te begeleiden in het stellen van doelen, zo krijg je voortdurend feedback en word je maximaal uitgedaagd.

Eerste graad

In de eerste graad krijgen alle leerlingen die nog niet zeker zijn van hun studiekeuze bij ons nog de kans om te zoeken, zichzelf beter te leren kennen. Wij helpen hen hier graag mee en observeren in de talent- en praktijkmodules of ze over de juiste talenten beschikken voor bepaalde studierichtingen.

Dankzij het ruimte studieaanbod op onze school kan je in de studierichtingen 1A Cognosco Talent of 1A Talent per schooljaar vier verschillende talentmodules kiezen (telkens vijf weken) uit onze breed studieaanbod. Zo kan je proeven uit de verschillende studiegebieden van het tweede jaar, zelfs klassieke talen, en ontdekken waar jij talent voor hebt.

Wil je in het eerste jaar vooral proeven van wetenschap en techniek? Kies dan enkel uit de STEM-modules in 1A Cognosco STEM of 1A STEM.

Leerlingen die kiezen voor 1B Talent volgen acht uur per week praktijkmodules. Zit je op campus Boomgaard dan ligt de focus op o.a. verzorging, kantoor en hotel. Op campus Zenit leggen we de nadruk op o.a. kunst, printmedia, hout, elektriciteit en mechanica. Zo kan je proeven en ontdekken waar je sterk in bent en gericht een keuze maken vanaf het tweede jaar.

Tweede en derde graad

Onze school heeft het breedste studieaanbod van Turnhout. Of je nu later kiest voor doorstroom, dubbel of arbeid.

Vanaf de tweede graad kiest onze school voor domeinen waarin leerlingen in de meest krachtige leeromgeving hun talenten verder kunnen ontwikkelen. Met onze zes studiedomeinen vind je zeker een richting die aansluit bij je talent en interesses!

Onze zes domeinen:

  • ASO (domeinoverschrijdend)
  • STEM
  • Voeding en horeca
  • Maatschappij en welzijn
  • Economie en organisatie
  • Kunst en creatie

Campus Zenit

Op Campus Zenit vind je de studiedomeinen STEM en Kunst en creatie.

In onze eerste graad B-stroom kan je proeven van onze technische of creatieve richtingen.

Vanaf de tweede graad kan je kiezen uit één van onze studierichtingen doorstroom, dubbel of arbeid.

Campus Boomgaard

Op Campus Boomgaard vind je de studiedomeinen ASO (domeinoverschrijdend), Economie en organisatie, Maatschappij en welzijn en Voeding en horeca.

In onze eerste graad A-stroom en B-stroom kan je proeven van ons breed studieaanbod.

Vanaf de tweede graad kan je kiezen uit één van onze studierichtingen doorstroom, dubbel of arbeid.