Innovatief

Innovatief

Door gebruik te maken van activerende werkvormen besteden onze leercoaches niet enkel aandacht aan kennis, maar ook aan het verwerven van 21ste-eeuwse vaardigheden en burgerschapscompetenties. Zo worden onze leerlingen optimaal voorbereid op de maatschappij van morgen. Onze leercoaches stellen dus best hoge verwachtingen! Hiernaast zetten we multimedia en internationalisering functioneel in om het leerproces (digitaal) te upgraden.

Lees hier het artikel in Klasse over onze innovatieve, pedagogische aanpak en infrastructuur.

Lees hier het artikel in Klasse over onze innovatieve, pedagogische ICT-aanpak.

Innovatie in infrastructuur

Onze scholen kiezen zowel in nieuwbouw als in verbouwing voor open lokalen waar leren op maat centraal staat. Meerdere groepen kunnen samen les krijgen in onze grafische lokalen of in het economisch leercentrum. Door zowel in te spelen in de infrastructuur op individueel leren en in groep leren werken we aan competenties als samenwerken, zelfredzaamheid enz.

Voorbeelden van onze innovatieve infrastructuur zijn onze nieuwbouw, de future classroom van informatica, ons economisch leercentrum, het grafische departement en de elektriciteitsafdeling.

Innovatie in pedagogie

Talentenschool Turnhout daagt zijn leercoaches uit kritisch na te denken over het gebruik van werkvormen. Klassikale instructie kan afhankelijk van het lesdoel een goede aanpak zijn, maar zeker niet altijd. Daarom gebruiken onze leercoaches tijdens hun lessen een variatie aan activerende werkvormen, waarbij er o.a. bewust aandacht gaat naar sociaal en zelfontdekkend leren, alsook het geven van feedback. Vanaf het 1ste jaar hanteren we voor onze leerlingen A-stroom onze Cognosco-aanpak. Voor leerlingen in de B-stroom kiezen we voor onze Flextra-aanpak. Door niet enkel aandacht te besteden aan kennis, maar ook aan vaardigheden, attitudes en 21ste-eeuwse vaardigheden bereiden we onze leerlingen maximaal voor op hoger onderwijs We geven onze leerlingen zo de juiste leerhouding mee, nodig in deze eeuw van razendsnelle ontwikkeling. We behalen ieder leerplandoel, maar we willen meer doen dan dat: we maken leerlingen klaar voor het latere leven – of dat nu de arbeidsmarkt of hogere studies zijn.

Talentenschool Turnhout zet in op levensecht leren en kiest daarom voor STEM. Leerlingen die talent hebben voor wetenschappen, wiskunde en engineering kunnen in de eerste graad kiezen voor STEM-talentmodules en zo een eigen STEM-traject lopen. Ze krijgen een uitdaging die ze moeten proberen op te lossen, ze krijgen hiervoor de nodige theoretische achtergrond aangeboden om het probleem aan te pakken en ze tonen hun oplossingen aan de andere leerlingen. Vanaf het derde haar krijgen leerlingen met een stevig pakket wiskunde een STEM-vak.

Tot slot zet onze school al jaren in op internationalisering. We zijn er van overtuigd dat een bredere blik op de wereld, op de ander, een mens rijker maakt. Welke internationaliserings-programma’s mag je op Talentenschool Turnhout verwachten? Neem alvast een kijkje op onze website.

Innovatie in ICT

Talentenschool Turnhout zet in op modern ICT-onderwijs. Zowel tablets als laptopklassen worden intensief gebruikt en bepaalde afdelingen gebruiken hun eigen toestel in de les om zo continuïteit te krijgen tussen thuis en op school. Iedere klas is uitgerust met pc en projectie of smartboard. We kiezen niet voor iedere eendagsvlieg, maar voor duurzame en betaalbare oplossingen die iedere leerling de kans geven om met de digitale tools van deze tijd om te gaan.

Sinds schooljaar 2019-2020 zijn we gestart met het project ‘laptop in de klas’ (BYOD = Bring Your Own Device) en rollen we de ‘Digisprong’ voor al onze leerlingen uit vanaf 2021-2022. Meer informatie kan je hier vinden.