Search
Close this search box.

7e jaar - Gericht op hoger onderwijs BSO

7de jaar gericht op hoger onderwijs (BSO)

Heb je een opleiding finaliteit Arbeid achter de rug? Wil je graag verder studeren? Ben je op zoek naar een stevig pakket algemene vorming?

Je krijgt een doorgedreven basisvorming met o.a. wiskunde, talen en wetenschappen en je leert hoe je je leer- en onderzoeksvaardigheden kan verbeteren. 

We verhogen stelselmatig het werkritme waardoor je op het einde het leerritme van het hoger onderwijs aankan. Om dit te bereiken stellen we alles in het werk om zowel je kennis, vaardigheden als je attitude aan te scherpen. Onze leerkrachten coachen en begeleiden je gedurende je leerproces en sturen bij waar nodig.

Indien je op het einde het 7de jaar gericht op hoger onderwijs slaagt, behaal je bovendien je diploma secundair onderwijs.

LESSENTABEL

7de jaar gericht op hoger onderwijs7e jaar
Wiskunde5
Nederlands5
Frans3
Engels3
Natuurwetenschappen5
Maatschappelijke vorming4
Economie en informatica3
Onderzoek2
Lichamelijke opvoeding2
Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer2
Totaal34

Wat nadien?

Campus Boomgaard

Op Campus Boomgaard vind je de studiedomeinen ASO (domeinoverschrijdend), Economie en organisatie, Maatschappij en welzijn en Voeding en horeca.

In onze eerste graad A-stroom en B-stroom kan je proeven van ons breed studieaanbod.

Vanaf de tweede graad kan je kiezen uit één van onze studierichtingen doorstroom, dubbel of arbeid.

Op internaat?

Interesse in één van onze unieke studierichtingen? Nood aan structuur en begeleiding? Kom je van wat verder?

Kies dan voor Talententhuis Turnhout, ons internaat voor jongens en meisjes met aandacht voor studiebegeleiding en vrijetijdsbesteding.

Om onze internen te ondersteunen is er een nauwe samenwerking tussen de school en het internaat.