Search
Close this search box.

5 Dubbel, 6 Dubbel

Bedrijfs­organisatie (Economie en organisatie – TSO)

Heb je dollartekens in je ogen? Ben je geïnteresseerd in de werking van bedrijven en de overheid? Heb je talent voor taal?

Tijdens de lessen economie kom je in aanraking met begrippen zoals macro- en microeconomie, boekhouding, handelsrecht, … Bovendien verdiep je je in het bank- en verzekeringswezen.

Je krijgt een stevige pakket boekhouden en personeelsadministratie (HR) zodanig dat je goed voorbereid kan starten aan het hoger onderwijs.

LESSENTABEL

Bedrijfsorganisatie5e jaar6e jaar (vanaf 2024-2025)
Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer22
Lichamelijke opvoeding22
Geschiedenis en burgerschap22
Nederlands33
Frans22
Engels22
Wiskunde22
Wiskunde - financiële algebra11
Natuurwetenschappen11
Aardrijkskunde11
Economische en financiële competentie 01
Specifiek gedeelte
Toegepaste economie99
Economie22
Toegepaste informatica11
Frans10
Engels10
Stage23
Totaal3434

Wat nadien?

Campus Boomgaard

Op Campus Boomgaard vind je de studiedomeinen ASO (domeinoverschrijdend), Economie en organisatie, Maatschappij en welzijn en Voeding en horeca.

In onze eerste graad A-stroom en B-stroom kan je proeven van ons breed studieaanbod.

Vanaf de tweede graad kan je kiezen uit één van onze studierichtingen doorstroom, dubbel of arbeid.

Op internaat?

Interesse in één van onze unieke studierichtingen? Nood aan structuur en begeleiding? Kom je van wat verder?

Kies dan voor Talententhuis Turnhout, ons internaat voor jongens en meisjes met aandacht voor studiebegeleiding en vrijetijdsbesteding.

Om onze internen te ondersteunen is er een nauwe samenwerking tussen de school en het internaat.