Search
Close this search box.

5 Doorstroom, 6 Doorstroom

Humane wetenschappen (ASO)

Ben je geïnteresseerd in hoe groepsdynamiek werkt? Word je geboeid door grote psychologische theorieën? Hou je van kunst of filosofeer je er graag op los?

In de richting Humane wetenschappen zijn de vakken gedragswetenschappen, cultuurwetenschappen, filosofie en kunstinitiatie je poolvakken. In deze vakken leer je theoretische en abstracte leerinhouden verwerken.

Je bent geïnteresseerd in verschillende wetenschapstakken zoals psychologie, pedagogie en sociologie maar ook politiek, recht, media, kunst en filosofie kunnen je bekoren. Je kijkt met een kritische bril naar actuele vraagstukken zoals migratie, een duurzame samenleving en de relatie tussen wetenschap en ethiek.

Als humane wetenschapper vind je redeneren leuk, ben je mondig en gemotiveerd om hard te werken. Groepswerk schrikt je niet af, maar je bent ook bereid om zelfstandig aan de slag te gaan met onderzoeksproblemen binnen een bepaald onderzoeksdomein.

Via het vak kunstinitiatie kom je in aanraking met vorm, inhoud, contect en de functie van kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader.

LESSENTABEL

Humane wetenschappen5e jaar6e jaar
Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer22
Lichamelijke opvoeding22
Geschiedenis en burgerschap22
Nederlands44
Frans33
Engels22
Wiskunde33
Wiskunde: voorbereidende statistiek11
Natuurwetenschappen22
Aardrijkskunde11
Economische en financiële competentie01
Specifiek gedeelte
Gedragswetenschappen33
Cultuurwetenschappen: maatschappijwetenschappen22
Filosofie22
Kunstinitiatie22
Artistieke expressie10
Totaal3232

Wat nadien?

Campus Boomgaard

Op Campus Boomgaard vind je de studiedomeinen ASO (domeinoverschrijdend), Economie en organisatie, Maatschappij en welzijn en Voeding en horeca.

In onze eerste graad A-stroom en B-stroom kan je proeven van ons breed studieaanbod.

Vanaf de tweede graad kan je kiezen uit één van onze studierichtingen doorstroom, dubbel of arbeid.

Op internaat?

Interesse in één van onze unieke studierichtingen? Nood aan structuur en begeleiding? Kom je van wat verder?

Kies dan voor Talententhuis Turnhout, ons internaat voor jongens en meisjes met aandacht voor studiebegeleiding en vrijetijdsbesteding.

Om onze internen te ondersteunen is er een nauwe samenwerking tussen de school en het internaat.