Search
Close this search box.

5 Doorstroom, 6 Doorstroom

Economie – Moderne talen (ASO)

Heb je dollartekens in je ogen? Ben je geïnteresseerd in de werking van bedrijven en de overheid? Heb je talent voor taal?

Tijdens de lessen economie en bedrijfswetenschappen kom je in aanraking met begrippen zoals BBP, eenmanszaak en vennootschap, dubbele boekhouding en internationaal handelsverkeer.

In mini-ondernemingen krijg je bovendien de kans om te werken aan je leidinggevende en marketing skills.

Tot slot krijg je een stevig pakket moderne talen zodanig dat je ideaal voorbereid kan starten aan het hoger onderwijs.

LESSENTABEL

Economie-moderne talen5e jaar6e jaar
Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer22
Lichamelijke opvoeding22
Geschiedenis en burgerschap22
Wiskunde33
Wiskunde: voorbereidende statistiek11
Natuurwetenschappen22
Aardrijkskunde11
Economische en financiële competentie01
Specifiek gedeelte
Economie en bedrijfswetenschappen44
Nederlands44
Frans44
Engels33
Taal- en literatuurstudie10
Duits22
Spaans11
Totaal3232

Wat nadien?

Campus Boomgaard

Op Campus Boomgaard vind je de studiedomeinen ASO (domeinoverschrijdend), Economie en organisatie, Maatschappij en welzijn en Voeding en horeca.

In onze eerste graad A-stroom en B-stroom kan je proeven van ons breed studieaanbod.

Vanaf de tweede graad kan je kiezen uit één van onze studierichtingen doorstroom, dubbel of arbeid.

Op internaat?

Interesse in één van onze unieke studierichtingen? Nood aan structuur en begeleiding? Kom je van wat verder?

Kies dan voor Talententhuis Turnhout, ons internaat voor jongens en meisjes met aandacht voor studiebegeleiding en vrijetijdsbesteding.

Om onze internen te ondersteunen is er een nauwe samenwerking tussen de school en het internaat.