Search
Close this search box.

5 Doorstroom, 6 Doorstroom

Economie – Wiskunde (ASO)

Heb je dollartekens in je ogen? Ben je geïnteresseerd in de werking van bedrijven en de overheid? Schrikt een stevig pakket wiskunde je niet af?

Tijdens de lessen economie en bedrijfswetenschappen kom je in aanraking met begrippen zoals BBP, eenmanszaak en vennootschap, dubbele boekhouding en internationaal handelsverkeer.

In mini-ondernemingen krijg je bovendien de kans om te werken aan je leidinggevende en marketing skills.

Tot slot krijg je een stevig pakket wiskunde zodanig dat je ideaal voorbereid kan starten aan het hoger onderwijs.

LESSENTABEL

Economie-wiskunde5e jaar6e jaar
Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer22
Lichamelijke opvoeding22
Geschiedenis en burgerschap22
Nederlands44
Frans33
Engels22
Biologie11
Fysica12
Chemie21
Aardrijkskunde11
Economische en financiële competentie01
Specifiek gedeelte
Wiskunde77
Economie en bedrijfswetenschappen44
Informaticawetenschappen10
Totaal3232

Wat nadien?

Campus Boomgaard

Op Campus Boomgaard vind je de studiedomeinen ASO (domeinoverschrijdend), Economie en organisatie, Maatschappij en welzijn en Voeding en horeca.

In onze eerste graad A-stroom en B-stroom kan je proeven van ons breed studieaanbod.

Vanaf de tweede graad kan je kiezen uit één van onze studierichtingen doorstroom, dubbel of arbeid.

Op internaat?

Interesse in één van onze unieke studierichtingen? Nood aan structuur en begeleiding? Kom je van wat verder?

Kies dan voor Talententhuis Turnhout, ons internaat voor jongens en meisjes met aandacht voor studiebegeleiding en vrijetijdsbesteding.

Om onze internen te ondersteunen is er een nauwe samenwerking tussen de school en het internaat.