Search
Close this search box.

3 Dubbel, 4 Dubbel

Maatschappij en welzijn (Maatschappij en welzijn – TSO)

Ben je sociaal en communicatief sterk? Ben je zorgend van aard? Word je geboeid door opvoeding en het gedrag van anderen?

Je hebt interesse in communicatie, gezondheid, mensen en samenleving. In deze opleiding krijg je een combinatie aan vakken zoals psychologie, fysiologie en anatomie. Uiteraard krijg je ook een stevig pakket verzorging.

Daarnaast wil je ook vooral dingen doen: je houdt ervan om geleerde theorieën om te zetten in de praktijk.

LESSENTABEL

Maatschappij en welzijn3e jaar4e jaar
Basisvorming
Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands33
Frans22
Engels22
Geschiedenis en burgerschap22
Wiskunde33
Natuurwetenschappen11
Aardrijkskunde11
Toegepaste informatica10
Artistieke expressie01
Specifiek gedeelte
Opvoedkunde en toegepaste psychologie55
Verzorging en toegepaste biologie44
Indirecte zorg en voeding44
Totaal3232

Campus Boomgaard

Op Campus Boomgaard vind je de studiedomeinen ASO (domeinoverschrijdend), Economie en organisatie, Maatschappij en welzijn en Voeding en horeca.

In onze eerste graad A-stroom en B-stroom kan je proeven van ons breed studieaanbod.

Vanaf de tweede graad kan je kiezen uit één van onze studierichtingen doorstroom, dubbel of arbeid.

Op internaat?

Interesse in één van onze unieke studierichtingen? Nood aan structuur en begeleiding? Kom je van wat verder?

Kies dan voor Talententhuis Turnhout, ons internaat voor jongens en meisjes met aandacht voor studiebegeleiding en vrijetijdsbesteding.

Om onze internen te ondersteunen is er een nauwe samenwerking tussen de school en het internaat.