Talentenschool trakteert ouders en kennissen

Talentenschool trakteert ouders en kennissen

Ouderbetrokkenheid is een sleutel om de slaagkansen van onze leerlingen te verhogen.

Om de drempel naar school te verlagen trokken we in samenwerking met GO! OudersVOEMT’ ANtWOORDDe Arkdienst Gelijke Kansen en stad Turnhout naar drie verschillende locaties in Turnhout.

Door het gesprek aan te gaan rond studiekeuze, Smartschool, verwachtingen van ouders, … kunnen we op een laagdrempelige manier onze ouders beter leren kennen, informeren en betrekken bij de school.