Instroom vanuit Nederland

Instroom vanuit Nederland

Leerlingen die instromen vanuit Nederland zijn op onze school van harte welkom!

Binnen ons ruim studieaanbod vind je vast en zeker een studierichting die aansluit bij jouw talenten en interesses.

Waarmee komt een Nederlands studieattest overeen?

Eerste graad (12 tot ± 14 jaar)

Tweede en derde graad (14 tot ± 18 jaar)

A-stroom (later ASO of TSO) is in België een zeer sterke richting die hoofdzakelijk gebaseerd is op theoretische leerstof. Binnen deze A-stroom maken de leerlingen een keuze van 4 u tot 8 u voor een bepaalde studierichting die aansluit bij hun interesses en talenten. Volgens deze studierichting worden ook de klassen ingedeeld.

B-stroom (later BSO) stemt overeen met VMBO-basis. Er is echter één groot verschil. Dankzij onze praktijkgerichte aanpak zijn leerlingen die in België de 6 leerjaren van de B-stroom (later BSO) hebben doorlopen op hun 18 jaar volledig klaargestoomd om op de arbeidsmarkt te beginnen. Indien gewenst kunnen leerlingen BSO die een diploma wensen te behalen nog een 7de specialisatiejaar volgen.

Extra begeleiding voor het vak Frans

Voor leerlingen die de overstap maken vanuit Nederland stellen we vaak een achterstand voor Frans vast. Dit is logisch gezien aan Frans in België meer belang gehecht wordt.

Concreet maken we twee afspraken:

  • Bij leerlingen die overkomen uit Nederland  streven we per schooljaar naar  voldoende leerwinst zodat ze na twee jaar het normale klasniveau bereiken. Samen met de vakleerkracht wordt een aangepast traject uitgetekend indien nodig.
  • Naast individuele aandacht tijdens de lessen bieden we voor leerlingen met moeilijkheden voor Frans ook bijlesmomenten aan. Dit gebeurt steeds in overleg met de vakleerkracht.

Internaat

Kies je voor Talentenschool Turnhout? Kom je van wat verder en wil je graag op internaat? Dat kan. Het internaat Talententhuis Turnhout biedt een warm thuis met degelijke studiebegeleiding en duidelijke leefregels. De school en het internaat werken nauw samen en spelen in op de noden van iedere leerling.

Meer informatie vindt u terug op de website van Talententhuis Turnhout.

Bus van en naar Nederland

Vanuit Turnhout zijn er verschillende busverbindingen met Nederland (Baarle, Goirle, Tilburg, Reusel,…) . De busverbindingen kan u raadplegen op de website van De Lijn.

Inschrijving

Meer informatie betreffende onze inschrijvingsperiode kan je terugvinden onder inschrijvingen.