Home

Welkom bij Talentenschool Turnhout

Maak kennis met Talentenschool Turnhout, de secundaire school die garant staat voor Persoonlijk, Innovatief en Talentontwikkelend onderwijs voor meer dan 1 100 leerlingen in Turnhout. Kortom: een school met PIT!

Anders naar leerlingen kijken: daarom heten wij Talentenschool Turnhout. Wij vertrekken vanuit talenten, van wat leerlingen goed kunnen, waarvoor ze zich interesseren om zo te bouwen aan een pakket van vaardigheden en kennis die ze later – in voortgezet onderwijs of in het beroepsleven – écht nodig hebben.

Onze leerkrachten, samen met de leerlingbegeleiding, kijken naar individuele leerlingen om ze maximaal te laten ontwikkelen. Extra snel, voor wie anders onvoldoende uitgedaagd wordt of wat langzamer, voor wie het wel kan, maar iets meer tijd nodig heeft. We willen iedere leerling uitgedaagd en goed voorbereid naar de eindmeet brengen van het secundair onderwijs. Met een rugzak waar ze trots op zijn en die bruikbaar is in het verdere leven.

Om dit waar te maken, iedere dag, stellen we graag onze werking voor. In de eerste graad A-stroom (1A en 2A) en B-stroom (1B en 2B) krijgen de leerlingen niet enkel een brede basiskennis mee, maar kunnen ze ook kiezen uit talent- en praktijkmodules. Weten ze al waar hun talent ligt, dan kunnen ze zich heel doelgericht voorbereiden op de tweede graad, maar als ze nog zoeken en twijfelen kunnen ze proeven van alle vakken waaruit ze in de tweede graad kunnen kiezen.

In onze hogere graden kiezen onze leerlingen tussen zeven departementen (ASO, TSO of BSO). Ligt hun talent in het creatieve, dan kiezen ze het beste een richting uit het grafische departement; is de leerling taalgevoelig, dan vindt hij vast zijn weg in het departement talen … Op het talentenrapport zie je het persoonlijke traject van de leerling dat hij met zijn leerkracht en coach bespreekt.

Wens je onze informatiebrochure te ontvangen of lees je alles nog eens graag uitgebreid door?

Infobrochure aanvragen Download brochure 2020-2021

Zelfgestuurd leren: onze leerlingen plukken nu de vruchten van onze aanpak!

Onze school verscheen als eerste school in Vlaanderen in de reeks die in het teken staat van de GO!2030-strategie.

Een reeks waarbij hoopgevende en inspiratievolle verhalen met andere scholen worden gedeeld en waarbij wordt geïllustreerd dat heel wat scholen reeds ‘future proof’ onderwijs aanbieden. Een hele eer dus dat ze hierbij aan ons hebben gedacht!

Lees hier het volledige artikel.

Sterk innovatief onderwijs!

Sterk innovatief onderwijs en een voorbeeld in Vlaanderen! Tot dat besluit kwam Klasse, het magazine voor onderwijs. Zij kwamen een reportage maken over hoe onze school infrastructuur afstemt op onze innovatieve, pedagogische aanpak! Lees hier de volledige reportage.

We kiezen echt voor jouw talent!

Bij ons is dit geen holle slogan: je leert jezelf kennen in onze talentmhttps://www.talentenschoolturnhout.be/onze-school/onze-troeven/talent/odules, groeigesprekken en door ons uniek talentenrapport.

STEM vanaf het 1ste jaar!

Talentenschool Turnhout wil leerlingen warm maken voor wetenschappelijke richtingen door hen uit te dagen met relevante problemen. Zo leren ze meer en zijn ze gemotiveerder! Kies vanaf het 1ste jaar voor 1A STEM op campus Boomgaard of 1B Talent op campus Zenit ter voorbereiding op onze STEM-richtingen in het 2de jaar.