Home

Welkom bij Talentenschool Turnhout

Maak kennis met Talentenschool Turnhout, de middelbare school die garant staat voor Persoonlijk, Innovatief en Talentontwikkelend onderwijs in Turnhout. Kortom: een school met PIT!

Anders naar leerlingen kijken: daarom heten wij Talentenschool Turnhout. Wij vertrekken vanuit talenten, van wat leerlingen goed kunnen, waarvoor ze zich interesseren om zo te bouwen aan een pakket van vaardigheden en kennis dat ze later – in voortgezet onderwijs of in het beroepsleven – écht nodig hebben.

Onze leerkrachten, samen met de leerlingbegeleiding, kijken naar individuele leerlingen om ze te laten ontwikkelen; extra snel, voor wie anders onvoldoende uitgedaagd wordt of wat langzamer, voor wie het wel kan, maar iets meer tijd nodig heeft. We willen iedere leerling uitgedaagd en goed voorbereid naar de eindmeet brengen van het secundair onderwijs. Met een rugzak waar ze trots op zijn en die bruikbaar is in het verdere leven.

Om dit waar te maken, iedere dag, stellen we graag onze werking voor. In de eerste graad A-stroom en B-stroom krijgen de leerlingen niet enkel een brede basiskennis mee, maar kunnen ze ook kiezen uit talent- en praktijkmodules. Weten ze al waar hun talent ligt, dan kunnen ze zich heel doelgericht voorbereiden op de tweede graad, maar als ze nog zoeken en twijfelen kunnen ze proeven van alle vakken waaruit ze in de tweede graad kunnen kiezen.

In onze hogere graden kiezen onze leerlingen tussen 7 departementen (ASO, TSO of BSO). Ligt hun talent in het creatieve, dan kiezen ze het beste een richting uit het grafische departement; is de leerling taalgevoelig, dan vindt hij vast zijn weg in het departement talen, … Op het talentenrapport zie je het persoonlijke traject van de leerling dat hij met zijn leerkracht en coach bespreekt.

Infobrochure aanvragen

Download brochure 2019-2020

Proeflessen 2019

Ben jij nieuwsgierig naar onze aanpak in 1A Latijn of 1A Talent? Onze proeflessen gaan door op woensdag 20 maart 2019 van 13.00 u tot 16.00 u op campus Boomgaard.

Inschrijven via volgende link.

Nieuwe lessentabellen 2019-2020

Zoals u allicht in de media vernomen heeft, gaat de modernisering secundair onderwijs van start op 1 september 2019.

Onze nieuwe lessentabellen voor het 1ste jaar A-stroom en B-stroom zijn vanaf heden raadpleegbaar op onze website.

We kiezen echt voor jouw talent

Bij ons is dit geen holle slogan: je leert jezelf kennen in onze talentmodules, groeigesprekken en door ons uniek talentenrapport.

Innovatieve school

Talentenschool Turnhout kiest voor innovatief onderwijs. Vanaf het 1ste jaar hanteren we in de A-stroom onze Cognosco-aanpak. In de B-stroom kiezen we vanaf het 1ste jaar voor onze Flextra-aanpak. We zetten hierbij niet enkel in op kennis, maar ook 21ste-eeuwse vaardigheden en burgerschapscompetenties.

STEM vanaf de 1ste graad

Talentenschool Turnhout wil leerlingen warm maken voor wetenschappelijke richtingen door hen uit te dagen met relevante problemen. Zo leren ze meer en zijn ze gemotiveerder! Kies in de talentenmodules voor STEM-modules en sluit in het derde jaar aan op ons  STEM-vak in onze richtingen wetenschappen (ASO), Latijn-wiskunde (ASO) en industriële wetenschappen (TSO).