Nederlandse leerkrachten nemen voorbeeld aan Talentenschool

Nederlandse leerkrachten nemen voorbeeld aan Talentenschool

Donderdag 13 februari 2020 brachten meer dan 40 leerkrachten en directies uit Nederland een bezoek aan Talentenschool Turnhout voor een studiedag rond het thema ‘leren door doen’.

“In september zijn we op zoek gegaan naar goede praktijkvoorbeelden in Vlaanderen”, zegt Ineke Veerkamp, coördinator en regio-adviseur van de landelijke vereniging van Vakcolleges. “Via een Nederlandse collega, die reeds eerder een bezoek gebracht had aan de school,  kwam ik in contact met de Talentenschool. Een school die naast aandacht voor kennis, belang hecht aan de persoonlijke ontwikkeling van elke leerling en 21-ste eeuwse vaardigheden.”

De studiedag wordt opgebouwd rond verschillende workshops, rondleidingen en een beurs, waarbij expertisedeling centraal staat. In de voormiddag brengt de delegatie uit Nederland een bezoek aan campus Zenit. ’s Middags staat er een lunch in l’ Artimuse op het programma, waarna het dagprogramma verder wordt voortgezet op campus Boomgaard.

“Samen met de Talentenschool zijn we erin geslaagd een gevarieerd aanbod aan gastsprekers uit te nodigen. Zo komt Hans Hoornstra, keynotespreker, vanuit zijn expertise toelichting geven over het Columbusmodel voor de 21-ste eeuwse vaardigheden. Hiernaast organiseren leerkrachten en beleidsmedewerkers van de Talentenschool workshops rond internationalisering, het beleidsvoerend vermogen van scholen en werkvormen die zelfontdekkend leren stimuleren”, zegt Ineke Veerkamp.

“Tijdens de rondleidingen staat onze geïntegreerde aanpak tussen theorie en praktijk centraal. We zijn er immers van overtuigd dat leerlingen pas echt tot leren komen, wanneer ze weten waarom ze iets leren. Onze innovatieve leeromgevingen, zoals onze STEM-lokalen met 3D-printers, lasercutters … en ons economisch leercentrum waarbij de werking van een echt kantoor wordt gesimuleerd, zijn hierbij ondersteunend”, zegt Wesley Wouters, directeur Talentenschool Turnhout. “Verder is het voor onze school een uitgelezen kans om ons netwerk inzake internationalisering verder uit te breiden. Onze school heeft immers reeds uitwisselingsprojecten met scholen uit o.a. Duitsland en Oostenrijk.”

Op het einde van de dag wordt er een beurs georganiseerd waarbij de verschillende deelnemende scholen goede praktijkvoorbeelden delen rond het thema ‘leren door doen’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees hier het artikel online: