Sterk merk!

Onze school heeft het breedste STEM-aanbod van Turnhout. Of je nu later kiest voor doorstroom, dubbel of arbeid.

Door de unieke samenwerking tussen campus Boomgaard (ASO) en campus Zenit (STEM) beschikken we over de meest krachtige en innovatieve leeromgeving voor leerlingen met interesse in wetenschap en techniek.

Onze labo’s en STEM-lokalen voor toekomstige ingenieurs en artsen zijn uitgerust met innovatieve apparatuur zoals 3D-printers, lasercutters en robotica. Niet enkel droge theorie, maar ook toepassingen!

Talentenschool Turnhout is een STEM School of Excellence en neemt deel aan het STEM@school project i.s.m. de KU Leuven. Ons lidmaatschap bevestigt dat we ons echt wel onderscheiden in wetenschappen, technologie, ingenieurswetenschappen en wiskunde.

Eerste graad

Wie kiest voor STEM in 1A proeft via onze STEM-modules van ons breed STEM-aanbod.

Afhankelijk van de module die de leerlingen kiezen, gaan ze aan de slag in onze goed uitgeruste labo’s op campus Boomgaard of onze STEM-lokalen voor toekomstige ingenieurs op campus Zenit.

Vanaf het tweede jaar kunnen leerlingen doelgericht kiezen voor één van onze STEM-basisopties: 2A STEM-wetenschappen, 2A STEM-technieken: Mechanica-elektriciteit, 2A STEM-technieken: Grafische communicatie en media of 2A Moderne talen en wetenschappen.

Bekijk hier onze lessentabellen 1ste graad A-stroom.

talentenschool2016-239Ook in 1B kunnen leerlingen met talent voor STEM terecht op onze school. Start je in 1B kies je best voor 1B Talent op campus Zenit. Met onze praktijkmodules kan je proeven van Hout, Mechanica, Elektriciteit, Printmedia en Kunst en creatie en kom je terecht in onze praktijkhuizen met de meest moderne infrastructuur.

Vanaf het tweede jaar kan je kiezen uit één van volgende basisopties: 2B STEM-technieken: Elektriciteit-mechanica-hout of 2B Kunst en creatie – STEM-technieken: Printmedia.

Bekijk hier onze lessentabellen 1ste graad B-stroom.

Tweede en derde graad

Onze school heeft het breedste STEM-aanbod van Turnhout. Of je nu in de tweede of derde graad kiest voor doorstroom, dubbel of arbeid.

Door de unieke samenwerking tussen campus Boomgaard (ASO) en campus Zenit (STEM) beschikken we over de meest krachtige en innovatieve leeromgeving voor leerlingen met interesse in wetenschap en techniek.

Binnen de richting Natuurwetenschappen (doorstroom) (campus Boomgaard) en Technologische wetenschappen (doorstroom) (campus Zenit) volgen de leerlingen vanaf het derde jaar samen hun STEM-vak. Drie uur per week bovenop de specifieke vakken waarin ze doelen fysica, biologie, chemie, wiskunde, elektriciteit en mechanica bereiken door uitdagende projecten. Om dit kwalitatief uit te bouwen werken we samen met de KU Leuven en de pedagogische begeleidingsdienst.

Naast onze STEM-richtingen doorstroom kunnen leerlingen ook terecht in één van onze richtingen dubbel of arbeid.

Bekijk hier ons volledig studieaanbod.

STEM@school

Talentenschool Turnhout maakt deel uit van STEM@school, een onderzoeksproject van de KU Leuven in samenwerking met de pedagogische begeleidingsdienst. Als school zijn we samen met een aantal andere Vlaamse scholen pioniers in het aanbieden van STEM-onderwijs. Niet alleen ontwikkelen onze leerkrachten STEM-materiaal in samenwerking met KU Leuven en de pedagogische begeleidingsdienst, maar voert onze school het ook uit op de klasvloer. Op deze manier zijn onze leerkrachten vertrouwt met het cursusmateriaal en is kwaliteit verzekerd.

Infrastructuur

Door de samenwerking tussen Campus Boomgaard en Campus Zenit beschikken we over de ideale infrastructuur om STEM-onderwijs aan te bieden. We geloven er sterk in dat de samenwerking tussen leerlingen Natuurwetenschappen (doorstroom) (campus Boomgaard) en Technologische wetenschappen (doorstroom) (campus Zenit) met een stevig pakket wiskunde een win-winsituatie is waarbij beiden elkaar versterken.

Bovendien kiezen we bewust voor co-teaching, twee leerkrachten die tegelijk het STEM-vak geven. Eén leerkracht met expertise in wiskunde en fysica en één leerkracht die een technische achtergrond heeft. We zijn hierin dan ook uniek in Turnhout!

Samenwerking met bedrijven

Naast de STEM-lessen op school werken we regelmatig samen met het bedrijfsleven waarbij onze leerlingen kunnen ervaren hoe wat ze op school leren in de praktijk toegepast wordt. Ze krijgen een uitdaging en kunnen hun eigen oplossingen toetsen aan de praktijk.

Nascholing en internationalisering

Onze leerkrachten worden voortdurend bijgeschoold om de interne kwaliteit van ons STEM-onderwijs te bewaken. Nascholingen vinden zowel plaats in België, als in het buitenland. Zo brachten onze leerkrachten de  afgelopen schooljaren een bezoek aan enkele Technasia in Nederland, maar worden ook nascholingen en jobshadowingen in Denemarken, Estland, Oostenrijk, Ierland en het Verenigd Koninkrijk gevolgd.emlogo