STEM@Talentenschool Turnhout

Talentenschool Turnhout is een STEM School of Excellence en neemt deel aan het STEM@school project. Ons lidmaatschap bevestigt dat we ons echt wel onderscheiden in wetenschappen, technologie, ingenieurswetenschappen en wiskunde.

In onze eerste graad en wetenschappelijke afdelingen ASO en TSO zetten we in op STEM (science, technology, engineering en mathematics). Om leerlingen te motiveren voor wiskunde en wetenschappen moeten ze weten waarvoor ze nodig zijn. De werking van een alternator is niet zo interessant op zich, totdat je weet dat de werking van windmolens hierop gebaseerd is. Exponentiële functies zijn heel theoretisch totdat leerlingen er zelf de afname van de werking van medicijnen mee kunnen berekenen.

Waarin zijn we anders

Onze school kiest in de eerste graad voor STEM-modules, niet voor een STEM-vak. Zo kunnen leerlingen zelf hun parcours nog uitstippelen en proeven tussen verschillende vakken. Het staat hun algemene vorming zo niet in de weg, maar vult aan en diept uit. In de tweede graad kunnen onze STEM-leerlingen in een leeromgeving voor toekomstige ingenieurs aan de slag: tussen elektronica, automatisatiemodules en met duo-teaching waarin een leerkracht fysica of wiskunde samen met een leerkracht engineering hen inspireert, coacht en begeleidt. Geen artificiële STEM in een gewoon klaslokaal, maar in de ideale leeromgeving.

Eerste graad

talentenschool2016-172In de talentmodules van de eerste graad kunnen leerlingen doelbewust STEM-modules kiezen die zorgen dat leerlingen weten waarom ze iets leren en waarin ze uitgedaagd worden zelf oplossingen te vinden en de theorie erachter toe te passen. Kiezen leerlingen na de talentmodules van de eerste graad voor een wetenschappelijke opleiding binnen ASO of voor een ingenieursopleiding in TSO, dan krijgen ze vanaf het derde jaar een STEM – vak.

Bekijk hier onze lessentabellen 1ste graad A-stroom.

Tweede en derde graad

Binnen de richting wetenschappen en Latijn-wiskunde (ASO) talentenschool2016-239en binnen de richting industriële wetenschappen (TSO), krijgen de leerlingen vanaf het derde jaar een STEM – vak. Vier uur waarin ze leerplandoelstellingen fysica, wiskunde, elektriciteit en mechanica bereiken door uitdagende projecten. Om dit kwalitatief uit te bouwen starten we in het derde jaar. Dit bouwen we samen met de leerlingen en onder begeleiding van de KU Leuven en de pedagogische begeleidingsdienst uit tot in het zesde jaar.

Bekijk hier onze lessentabellen STEM 2de en 3de graad ASO en lessentabellen STEM 2de en 3de graad TSO.

STEM@school

Talentenschool Turnhout maakt deel uit van STEM@school, een onderzoeksproject van de KU Leuven in samenwerking met de pedagogische begeleidingsdienst. Als school zijn we samen met een aantal andere Vlaamse scholen pioniers in het aanbieden van STEM-onderwijs. Niet alleen ontwikkelen onze leerkrachten STEM-materiaal in samenwerking met KU Leuven en de pedagogische begeleidingsdienst, maar voert onze school het ook uit op de klasvloer. Op deze manier zijn onze leerkrachten vertrouwt met het cursusmateriaal en is kwaliteit verzekerd.

Infrastructuur

Door de samenwerking tussen Campus Boomgaard en Campus Zenit talentenschool2016-278beschikken we over de ideale infrastructuur om STEM-onderwijs aan te bieden. Onze leerlingen volgen het STEM-vak op Campus Zenit, gezien deze campus beschikt over de meest krachtige leeromgeving (technische lokalen, groot aanbod aan apparatuur,…). We geloven er sterk in dat de samenwerking tussen leerlingen ASO en TSO met een stevig pakket wiskunde een win-winsituatie is waarbij beiden elkaar versterken. Bovendien kiezen we bewust voor co-teaching, twee leerkrachten die tegelijk het STEM-vak geven. Eén leerkracht met expertise in wiskunde en fysica en één leerkracht die een technische achtergrond heeft. We zijn hierin dan ook uniek in Turnhout!

Samenwerking met bedrijven

Naast de STEM-lessen op school bouwen we met IOK en een architectuurbureau aan een leerlijn waarin onze leerlingen kunnen ervaren hoe wat ze op school leren in de praktijk toegepast wordt. Ze krijgen een uitdaging en kunnen hun eigen oplossingen toetsen aan de praktijk.

Nascholing en internationalisering

Onze leerkrachten worden voortdurend bijgeschoold om de interne kwaliteit van ons STEM-onderwijs te bewaken. Nascholingen vinden zowel plaats in België, als in het buitenland. Zo brachten onze leerkrachten dit schooljaar een bezoek aan enkele Technasia in Nederland, maar worden ook nascholingen in Estland, Oostenrijk, Ierland en het Verenigd Koninkrijk gevolgd.emlogo