Talent

Een juiste studiekeuze maken is niet evident. Onze school kiest daarom voor een brede eerste graad met talent- en praktijkmodules afgestemd op ons ruim studieaanbod in de tweede en derde graad. Hierin ontdek je jouw talent en zie je waar je sterk in bent, waarna je doelgericht een studiekeuze kan maken in het derde jaar.

Uniek in Turnhout – Ook met Internaat

Eerste graad

talentenschool2016-284Leerlingen die al heel goed weten wat ze willen kunnen in 1A onmiddellijk kiezen voor Latijn of STEM.

In de eerste graad krijgen alle leerlingen die nog niet zeker zijn van hun studiekeuze bij ons nog de kans om te zoeken, zichzelf beter te leren kennen. Wij helpen hen hier graag mee en observeren in de talent- en praktijkmodules of ze over de juiste talenten beschikken voor bepaalde studierichtingen.

Dankzij het ruimte studieaanbod op onze school kan je in studierichting 1A Talent per schooljaar vier verschillende talentmodules kiezen (telkens acht weken). Zo kan je proeven uit de verschillende studiegebieden van het tweede jaar, zelfs klassieke talen, en ontdekken waar jij talent voor hebt.

Economie en organisatieSTEM Wetenschappen
Moderne talen: EngelsSTEM Elektriciteit
Moderne talen: FransSTEM Mechanica
Klassieke talenSTEM Grafische communicatie en media
Voeding en horecaSTEM Informatie en communicatiewetenschappen
Maatschappij en welzijnSTEM Technologische wetenschappen
Freinetpedagogie

Download brochure talentmodules 2021-2022

In studierichting 1B Talent volg je negen lesuren per week praktijkmodules. Zit je op campus Boomgaard dan ligt de focus op o.a. verzorging, kantoor en hotel. Op campus Zenit leggen we de nadruk op o.a. grafische, hout, elektriciteit en mechanica. Zo kan je proeven en ontdekken waar je sterk in bent en gericht een keuze maken vanaf het tweede jaar.

Tweede graad ASO en TSO

Leerlingen in de tweede graad ASO en TSO kiezen studierichtingen die al meer liggen in de lijn waar ze goed in zijn, maar die nog keuze geven. De studierichtingen bestaan uit twee polen waarna leerlingen in de derde graad definitief kiezen voor de richting waarin ze afstuderen. De talentmodule is hierop afgestemd.

In de eerste module van het jaar is er aandacht voor persoonlijke groei. Veertien – en vijftienjarigen zijn bij uitstek op zoek naar zichzelf, naar hun plaats in de groep en op deze groepsdynamiek zetten we dan ook graag in. Dit legt de basis tot reflectie en weloverwogen keuze. In de modules die volgen staan de 21ste eeuwse vaardigheden centraal. Leerlingen krijgen een module die zich richt op de rest van de wereld, op STEM, een module die inzet op talige vaardigheden, …

We passen steeds uitdagende werkvormen toe en de leerkracht coacht in plaats van doceert. Door deze interactie laat het ons toe leerlingen beter te leren kennen, hen op verantwoordelijkheden aan te spreken.

Derde graad ASO en TSO

talentenschool2016-309Leerlingen in de derde graad ASO en TSO krijgen in de eerste module een voorbereiding op hoger onderwijs: het verkennen van de studiekeuzes, het trainen van academische vaardigheden, zichzelf beter leren kennen in het kader van hogere studies, zich correct leren informeren enz. Daarna krijgen ze per studierichting een traject dat we met input uit het hoger onderwijs hebben samengesteld: zowel wat leerstof en kennis betreft als vaardigheden en competenties. Opnieuw nemen de leerkrachten een begeleidende rol en worden leerlingen aangesproken op het nemen van initiatief, samenwerken, plannen en organiseren enz. De ouders en leerlingen krijgen hier eerlijke feedback over die hen kan ondersteunen in de studiekeuze.