Talent

Talent

Een juiste studiekeuze maken is niet evident. Onze school kiest daarom voor een brede eerste graad met talent- en praktijkmodules afgestemd op ons ruim studieaanbod in de tweede en derde graad. Hierin ontdek je jouw talent en zie je waar je sterk in bent, waarna je doelgericht een studiekeuze kan maken in het derde jaar.

Uniek in Turnhout – Ook met Internaat

Eerste graad

talentenschool2016-284In de eerste graad krijgen alle leerlingen die nog niet zeker zijn van hun studiekeuze bij ons nog de kans om te zoeken, zichzelf beter te leren kennen. Wij helpen hen hier graag mee en observeren in de talent- en praktijkmodules of ze over de juiste talenten beschikken voor bepaalde studierichtingen.

Dankzij het ruimte studieaanbod op onze school kan je in de studierichtingen 1A Cognosco Talent of 1A Talent per schooljaar vijf verschillende talentmodules kiezen (telkens vijf weken) uit onze breed studieaanbod. Zo kan je proeven uit de verschillende studiegebieden van het tweede jaar, zelfs klassieke talen, en ontdekken waar jij talent voor hebt.

Wil je in het eerste jaar vooral proeven van wetenschap en techniek? Kies dan enkel uit de STEM-modules in 1A Cognosco STEM of 1A STEM.

LatijnModerne talen: NederlandsSTEM Natuurwetenschappen
WiskundeEconomie en organisatieSTEM Technologische wetenschappen 1
Moderne talen: FransVoeding en horecaSTEM Technologische wetenschappen 2
Moderne talen: EngelsMaatschappij en welzijnSTEM Programmeren
STEM Elektriciteit
STEM Voertuigtechnieken
STEM Grafische technieken 1
STEM Grafische technieken 2

In studierichting 1B Talent volg je negen lesuren per week praktijkmodules. Zit je op campus Boomgaard dan ligt de focus op o.a. verzorging, kantoor en hotel. Op campus Zenit leggen we de nadruk op o.a. grafische, hout, elektriciteit en mechanica. Zo kan je proeven en ontdekken waar je sterk in bent en gericht een keuze maken vanaf het tweede jaar.

Tweede graad ASO en TSO

Leerlingen in de tweede graad ASO en TSO kiezen studierichtingen die al meer liggen in de lijn waar ze goed in zijn, maar die nog keuze geven. De studierichtingen bestaan uit twee polen waarna leerlingen in de derde graad definitief kiezen voor de richting waarin ze afstuderen. De talentmodule is hierop afgestemd.

In de eerste module van het jaar is er aandacht voor persoonlijke groei. Veertien – en vijftienjarigen zijn bij uitstek op zoek naar zichzelf, naar hun plaats in de groep en op deze groepsdynamiek zetten we dan ook graag in. Dit legt de basis tot reflectie en weloverwogen keuze. In de modules die volgen staan de 21ste eeuwse vaardigheden centraal. Leerlingen krijgen een module die zich richt op de rest van de wereld, op STEM, een module die inzet op talige vaardigheden, …

We passen steeds uitdagende werkvormen toe en de leerkracht coacht in plaats van doceert. Door deze interactie laat het ons toe leerlingen beter te leren kennen, hen op verantwoordelijkheden aan te spreken.

Derde graad ASO en TSO

talentenschool2016-309Leerlingen in de derde graad ASO en TSO krijgen in de eerste module een voorbereiding op hoger onderwijs: het verkennen van de studiekeuzes, het trainen van academische vaardigheden, zichzelf beter leren kennen in het kader van hogere studies, zich correct leren informeren enz. Daarna krijgen ze per studierichting een traject dat we met input uit het hoger onderwijs hebben samengesteld: zowel wat leerstof en kennis betreft als vaardigheden en competenties. Opnieuw nemen de leerkrachten een begeleidende rol en worden leerlingen aangesproken op het nemen van initiatief, samenwerken, plannen en organiseren enz. De ouders en leerlingen krijgen hier eerlijke feedback over die hen kan ondersteunen in de studiekeuze.