Search
Close this search box.

3 Dubbel, 4 Dubbel

Bedrijf en organisatie (Economie en organisatie – TSO)

Heb je dollartekens in je ogen? Ben je geïnteresseerd in de werking van bedrijven en de overheid? Heb je talent voor taal?

Tijdens de lessen economie kom je in aanraking met begrippen zoals macro- en microeconomie, boekhouding, handelsrecht, … Bovendien verdiep je je in het bank- en verzekeringswezen.

Je krijgt een stevige basis boekhouden en personeelsadministratie (HR).

LESSENTABEL

Bedrijf en organisatie3e jaar4e jaar
Basisvorming
Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands33
Frans22
Engels22
Geschiedenis en burgerschap22
Wiskunde33
Natuurwetenschappen11
Aardrijkskunde11
Toegepaste informatica10
Artistieke expressie01
Specifiek gedeelte
Economie21
Toegepaste economie78
Toegepaste informatica22
Nederlands11
Frans10
Engels01
Totaal3232

Campus Boomgaard

Op Campus Boomgaard vind je de studiedomeinen ASO (domeinoverschrijdend), Economie en organisatie, Maatschappij en welzijn en Voeding en horeca.

In onze eerste graad A-stroom en B-stroom kan je proeven van ons breed studieaanbod.

Vanaf de tweede graad kan je kiezen uit één van onze studierichtingen doorstroom, dubbel of arbeid.

Op internaat?

Interesse in één van onze unieke studierichtingen? Nood aan structuur en begeleiding? Kom je van wat verder?

Kies dan voor Talententhuis Turnhout, ons internaat voor jongens en meisjes met aandacht voor studiebegeleiding en vrijetijdsbesteding.

Om onze internen te ondersteunen is er een nauwe samenwerking tussen de school en het internaat.