Search
Close this search box.

3 Arbeid, 4 Arbeid

Zorg en welzijn (Maatschappij en welzijn – BSO)

Ben je zorgend van aard? Steek je graag de handen uit de mouwen om anderen te helpen? Ben je geïnteresseerd in hoe groepsdynamiek werkt? 

In deze studierichting ontdek je wat echt zorg dragen voor anderen allemaal inhoudt. Je leert over de gezonde mens in onze diverse samenleving en verdiept je in de anatomie en werking van het menselijk lichaam. Verder maak je kennis met indirecte, logistieke zorg zoals zorg voor interieur en linnen en maaltijdzorg. 

Als toekomstig verzorgende beschik je over vele sociale vaardigheden en bedenk je gepaste activiteiten voor je zorgvragers zoals kinderen en ouderen.

LESSENTABEL

Zorg en welzijn3e jaar4e jaar
Basisvorming
Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer22
Lichamelijke opvoeding22
Engels22
PAV STEM44
PAV Taal en cultuur44
Specifiek gedeelte
Indirecte verzorging: zorg voor interieur en linnen55
Zorg voor voeding: maaltijdzorg55
Opvoedkunde: pedagogisch handelen en samenleving66
Verzorging: gezondheid en samenleving22
Expressie22
Totaal3434

Campus Boomgaard

Op Campus Boomgaard vind je de studiedomeinen ASO (domeinoverschrijdend), Economie en organisatie, Maatschappij en welzijn en Voeding en horeca.

In onze eerste graad A-stroom en B-stroom kan je proeven van ons breed studieaanbod.

Vanaf de tweede graad kan je kiezen uit één van onze studierichtingen doorstroom, dubbel of arbeid.

Op internaat?

Interesse in één van onze unieke studierichtingen? Nood aan structuur en begeleiding? Kom je van wat verder?

Kies dan voor Talententhuis Turnhout, ons internaat voor jongens en meisjes met aandacht voor studiebegeleiding en vrijetijdsbesteding.

Om onze internen te ondersteunen is er een nauwe samenwerking tussen de school en het internaat.