Talentenschool viert week van de duurzame gemeente!

Op 25 september 2020 viert de hele wereld de vijfde verjaardag van de ondertekening van Agenda 2030 van de Verenigde Naties: een langetermijnagenda met 17 doelstellingen die van de aarde een meer duurzame plaats moet maken tegen 2030. Deze doelstellingen worden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG’s) genoemd.

Het Turnhoutse stadsbestuur werkt mee aan de realisatie van deze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en wil haar inwoners betrekken en inspireren door de nominatie van lokale duurzame helden. Allemaal lokale burgers, scholen, ondernemingen en verenigingen die inspirerende initiatieven uitwerken  om duurzaamheid te ontwikkelen in de stad.

Talentenschool Turnhout werd uitgeroepen tot één van de ‘lokale helden’ in Turnhout omdat we dit schooljaar drie duurzame ontwikkelingsdoelen extra in de kijker zetten: geen armoede, klimaatactie, leven op het land. Met de oprichting van een werkgroep ‘Milieuzorg op school’ werden  reeds heel wat projecten op touw gezet zoals:

  • We nemen deel aan ‘Meer natuur in de stad’ van Natuurpunt en dragen ons steentje bij aan het realiseren van meer groen en biodiversiteit in onze stad door middel van het plaatsen van insecten- en bijenhotels. Ook de ecologische tuin en het plaatsen van duurzame fietsenstallingen en buitenklassen zijn volop in ontwikkeling.
  • We werken rond afval(vermindering) en recyclage door het installeren van een recyclagepark op het schooldomein en een afvalmeter en afvalstraten op de speelplaats.
  • In onze hotelafdeling staan duurzame voeding, lokale producten en zero waste volop in de aandacht.

Graag willen we als lokale held ‘de week van de duurzame gemeente’ niet zomaar aan ons voorbij laten gaan.

Deze week verwennen we al onze leerlingen en leerkrachten met een potje heerlijke soep. De duurzame, vegetarische, pompoen-tomatensoep die we serveren, wordt gemaakt door onze leerlingen hotel en zal mee naar huis gegeven worden in een ecologische verpakking.

De 800 porties soep worden in het klaslokaal gebracht het laatste lesuur van de dag. Uiteraard houden we hierbij rekening met de geldende coronamaatregelen.