Lize, een fantastische leercoach volgens Sophia!

Lize, een fantastische leercoach volgens Sophia!

Uit de vorige blog bleek reeds dat Sophia zich ontzettend goed voelt in haar vel! Samen met haar klastitularis vat ze dit gevoel nog eens kort samen.

Lize wouters, leerkracht project STEM en klasraad, coacht 10 uur per week Sophia tijdens haar leerproces.

Sophia: ‘Ik vind haar fantastisch!’. ‘En als ik jou in één woord zou omschrijven, is dat met ‘oprecht’, antwoordt Lize.